Spitalul Municipal Carei scoate la concurs postul de Director Medical

• publicat la: 16 March 2019
Spitalul Municipal Carei scoate la concurs postul de Director Medical

Spitalul Municipal Carei, Județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical, persoană fizică.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, dc serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se desfășoară în perioada 04.04.2019 – 10.04.2019, la sediul Spitalului Municipal Carei, din Carei, Bd. 25 Octombrie nr. 25.

Probele concursului:

  • 04.04.2019, ora 09.00 – susținerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
  • 08.04.2019, ura 09.00 – susținerea proiectului de specialitate pe u temă din domeniul de activitate a postului si interviul de selecție;
  • 08.04.2019, ora 11.00 – interviul de selecție.

Dosarele de înscriere se depun zilnic între orele 07.30 -15.00, până în data de 27.03.2019, inclusiv, la Compartimentul R.U.N.O.S. al unității.

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.spitalcarei.ro/ anunțuri sau de la secretarul comisiei de concurs la telefon 0261/706.325.

.

comentarii

de Poet Carei City la 19 March 2019 - 18:22

Scoate postul la concurs,admiterea unui candidat depinde cum merge EUROUL in curs,viata asa este frumoasa,bucurati va in viata careiana ,la unii foarte bine merge,ALTII numai insomneste.

Lasati un comentariu