Inscrieri on-line pentru obţinerea de fonduri nerambursabile

• publicat la: 27 martie 2010
Inscrieri on-line pentru obţinerea de fonduri nerambursabile

În cursul acestei săptămâni au fost publicate în Monitorul Oficial procedurile de implementare a 4 dintre programele de sprijin pentru întreprinzători, prin care se vor acorda fonduri nerambursabile în condiţiile specifice fiecărui program.

Pentru participarea în program, în termen de 10 zile lucrătoare vor deveni operaţionale înscrierile on-line, care vor fi active timp de 5 zile (în general lucrătoare) între orele 9 – 20.

Înscrierea on-line se va face pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), la adresa www.aippimm.ro, prin accesarea link-ului de înscriere în programe, selectând programul şi completând apoi formularul de înscriere on-line.

Depunerea documentelor justificative ale proiectelor va fi făcută direct la OTIMMC Satu Mare, după primirea scrisorii de acceptare la evaluare.

Înscrierea este on-line, dar documentele din dosar (certificat constatator, istoric, certificate fiscale) trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii fizice a dosarului la OTIMMC!!

Documentaţia programelor poate fi descărcată de pe site-ul AIPPIMM, la adresa www.aippimm.ro, accesând link-ul  “Programe pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM finanţate de la bugetul de stat 2010” şi selectând apoi programul ales.

Cele patru programe sunt:

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

O primă etapă a programului consta în organizarea unui seminar de promovare a programului. La Satu Mare, seminarul va fi organizat in data de  12 aprilie, de la orele 12.00, la Camera de Comerţ şi Industrie (str. Decebal nr. 4).

Înscrierea on-line pentru participare la seminar demarează în data de 30 martie, orele 9.00

În etapa următoare se vor avea loc cursuri  de educaţie antreprenorială  destinate femeilor, care se vor organiza pe durata a patru zile.

Criteriu de selecţie: ordinea înscrierii la înscrierea on-line si îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Perioada de înscriere on-line începe în data de 30 martie, la ora 9.00.

Programul pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Programul este destinat finanţării întreprinzătorilor sau asociaţiilor cu activitate în domeniul meşteşugurilor sau artizanatului (sau a susţinerii acestor activităţi).

Suma maximă nerambursabila este de 50.000 lei, finanţarea acoperind maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Criteriu de selecţie: punctajul realizat la înscrierea on-line, în cele 5 zile. La punctaj egal, criteriul secundar este ordinea înscrierii.

Perioada de înscriere on-line începe în dată de 7 aprilie, la ora 9.00 până în dată de 11 aprilie, ora 20.00 (5 zile) sau până la epuizarea bugetului programului.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul este destinat finanţării firmelor cu activitate în domeniul comerţului sau a prestărilor de servicii (există o listă de coduri CAEN eligibile – nu este obligatoriu să fie activitate principală).

Suma maximă nerambursabila este de 80.000 lei, finanţarea acoperind maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Se pot face achiziţii de echipamente tehnologice, aparaturi diverse, tehnica de calcul, software, mijloace de transport (autoutilitare) şi implementarea standardelor de management ISO.

Criteriu de selecţie: punctajul realizat la înscrierea on-line, în cele 5 zile. La punctaj egal, criteriul secundar este ordinea înscrierii.

Perioada de înscriere on-line începe în dată de 8 aprilie, la ora 9.00 până în dată de 14 aprilie, ora 20.00 (5 zile lucrătoare).

Programul pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START.

În etapa a I-a a programului se vor organiza cursuri de educaţie antreprenoriala EMPRETEC. Înscrierea on-line pentru participare începe în dată de 9 aprilie, ora 9.00 şi se va întinde până în 15 aprilie ora 20.00 (5 zile lucrătoare).

Criteriu de selecţie: ordinea înscrierii.

Participanţii la cursul EMPRETEC (inclusiv ediţii anterioare, organizate de alte instituţii!!!) vor primi un punctaj suplimentar de 25 de puncte (din maxim 35 care pot fi realizate) la evaluarea pentru etapa a II-a.

În etapa a II-a se vor redacta planuri de afacere pentru activităţile care se doresc a fi demarate, care pot fi finanţate conform celor două scheme aprobate: cu credit bancar (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi 30% credit, maxim 50.000 lei) sau fără credit (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi minim 30% contribuţie proprie)

Criteriu de selecţie: punctajul realizat la evaluarea planului de afacere.

OTIMMC Satu Mare va organiza marţi, 30 martie, începând cu orele 12, o simulare a procesului de înscriere on-line.

Se va prezenta aplicaţia de înscriere on-line şi se va putea face chiar un exerciţiu de înscriere on-line pentru Programul Femeia manager.

Prezentarea la avea loc la sediul OTIMMC Satu Mare, din clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie (str. Decebal nr. 4, etaj I).

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, adresam întreprinzătorilor invitaţia de a apela la serviciile de informare şi consultanta oferite de Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care funcţionează în stradă Decebal nr. 4, etaj I.

Reperele de contact sunt: telefon 0261-711241, fax 0261-711240, e-mail oficiusm@mimmc.ro sau la Centrele de Informare, Asistentă şi Instruire care funcţionează în Carei, Baia Mare şi Oradea.

Lasati un comentariu