Expiră termenul de depunere a dosarelor de subvenţii la incălzire

• publicat la: 5 noiembrie 2010
Expiră termenul de depunere a dosarelor de subvenţii la incălzire

Până pe data de 15 noiembrie mai puteţi depune actele necesare obţinerii ajutorului de incălzire pentru  iarna ce bate la uşă.Coordonatorul acestei acţiuni, dna Monica Lazăr, şef Serviciu Public de Asistenţă socială , a avut bunăvoinţa să ne acorde câteva informaţii legate de acest subiect.

Astfel, “Potrivit  prevederilor O.U.G. nr. 86/2010 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 5 din 2003 privind acordarea de ajutoare pentru incălzirea locuinţei şi H.G. nr. 996 din acest an pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei din 2003 ,  vor beneficia de  ajutor pentru incălzirea locuinţei persoanele care au un venit pe membru de familie mai mic de 615 lei( net ) , dispun de teren mai mic de 1000mp sau dispun de autoturism cu capacitate mai mică de 1600 cmc.

Nu mai primesc  ajutor la incălzirea locuinţei  familiile care au in proprietate clădiri, imobile ori alte spaţii locative pe lângă locuinţa de domiciliu, cele care au autoturisme ce depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze ori microbuze. Nu primesc ajutor nici aceia care au terenuri  arabile  şi au in proprietate utilaje de prelucrare agricolă precum  presă de ulei şi moară de cereale, proprietarii de utilaje de prelucrat lemnul(gater) , drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Nici cei care au depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 lei sau  care  deţin mai mult de  3 bovine,  5 porcine,  20 de ovine sau caprine şi peste  15 familii de albine , nu beneficiază de acest ajutor “.

Datele inscrise in formulare şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi verificate in evidenţele fiscale, respectiv in cele agricole, prin confruntarea datelor din cereri cu informaţiile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale.

Până la ora actuală s-au depus peste 1500 de solicitări.Una dintre acestea aparţine pensionarei pe caz de boală , Elena Mihuţ .Aceasta  a declarat pentru Buletin de Carei   că se află intr-o situaţie deosebit de grea, este văduvă de trei ani şi are în întreţinere 3 copii din care unul elev. “Din pensia de 937 de lei trebuie să ne descurcăm 4 persoane.Cei doi copii care au terminat şcoala nu se pot angaja, nu au unde, toţi vor să angajeze la negru, fără acte.Sunt şi bolnavă şi am nevoie şi de medicamente. E foarte greu”.

Datorită spaţiului redus al biroului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Carei, s-a optat pentru o incăpere din incinta Casei de Cultură.

Cererile numeroase  au determinat şi cooptarea personalului de la Biblioteca Municipală  pentru o mai bună desfăşurare a preluării actelor.

Actele se preiau zilnic, intre orele 9 şi 13,00 la sediul Casei de Cultură din Carei.

Dacă pe parcursul iernii intervin modificări ale situaţiei financiare , actele prin care se  solicită ajutor de incălzire  se pot depune până in data de 15 a fiecărei luni.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu