Serviciul de Asistenţă Socială Carei

• publicat la: 24 noiembrie 2010
Serviciul de Asistenţă Socială Carei

Potrivit prevederilor legale, de venitul minim garantat beneficiază familiile şi persoanele singure, cu venituri reduse, ca formă de asistenţă socială. Nivelul acestuia este de 125 lei pe lună pentru o persoană singură şi poate ajunge la 462 de lei pe lună pentru familiile formate din cinci persoane. În schimbul acestor sume, beneficiarii au mai multe obligaţii, printre care şi prestarea de muncă în folosul comunităţii. Criteriile de atribuire a ajutoarelor sociale sunt prevăzute în Legea 416/2001.

In Carei, potrivit declaraţiilor dnei Monica Lazăr, Sef Serviciu Public de Asistenţă Socială, in luna octombrie a acestui an erau in plată un număr de 224  dosare pentru acordarea ajutorului social, cu 31 mai puţine decât in perioada similară a anului trecut.

Cei 38.285 lei alocaţi pentru plata ajutoarelor sociale au fost acordaţi la  termen persoanelor indreptăţite la aceste plăţi, banii intrând in contul primăriei incă de la inceputul anului.

“Numai in 2010 s-au inregistrat 81 de dosare noi. In fiecare lună sunt dosare care intră la plată şi sunt altele la care incetează plăţile .Neefectuarea oreleor de muncă in folosul comunităţii, lipsa tuturor actelor solicitate sau lipsa de la domiciliu a solicitantului cu ocazia efectuării anchetei sociale sunt motivele care pot duce la suspendarea plăţii ajutorului social .Pentru fiecare dosar efectuăm o anchetă socială in parte “ menţionează Monica Lazăr.

Legea 416/2001 prevede că primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

In acest an, la Carei s-au acordat 11 ajutoare pentru inmormântare familiilor fără  venituri garantate asigurate şi 15 ajutoare de urgenţă persoanelor defavorizate,  pentru  intocmirea actelor de identitate , de certificate de naştere pierdute .

Primarul oraşului este cel care aprobă orice modificare la dosarele solicitanţilor .

Acordarea sau respingerea ajutorului social, modificarea sau suspendarea plăţii se fac numai în baza dispoziţiilor primarului.

Aceeaşi Lege 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede  amenzi de 500-1.000 de lei pentru primarii care avizează în mod abuziv deciziile de acordare a venitului minim garantat pentru persoane care nu îndeplinesc condiţiile de primire a acestui ajutor.

Dacă la plata ajutoarelor sociale nu există restanţe, nu la fel de bine stau lucrurile pentru persoanele angajate  ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. Neavând statut de funcţionari publici, fondurile alocate acestor plăţi vin pe altă filieră, din taxe defalcate de TVA. Fără 25% din salariu,asistenţii personali ai persoanelor cu handicap nu şi-au mai primit din iunie nici banii rămaşi in urma acestor reduceri.

“Sperăm ca odată cu aprobarea rectificării bugetare , să intre in conturile primăriei şi sumele alocate acestor persoane pentru a putea efectua cât mai repede plăţile restante către cei  104 asistenţi personali “ declară Monica Lazăr.

Una din persoanele aflate in această situaţie , dna Sanda Vereş, aflată momentan la tratament , la Dezna,cu fiul ei, Robert, declară pentru Buletin de Carei “am discutat aici cu alte persoane cu statut de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap , din alte judeţe ( Hunedoara, mun.Bucureşti,Timiş, Bacău,Cluj) şi am aflat că ei beneficiază in fiecare an de bani de concediu, de al 13-lea salariu , ceea ce noi , in Carei, nu am primit niciodată”. Sanda Vereş este mama lui Vereş Robert, un tânăr  suferind de sindromul Werdnig Hoffman, imobilizat intr-un cărucior cu rotile şi care ,in aceste condiţii ,a studiat  şi a absolvit la Satu Mare , contabilitatea şi informatica de gestiune din cadrul Universităţii Vasile Goldiş.

La nivelul  serviciului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Carei sunt intocmite numeroase anchete sociale pentru: divorţuri, copii aflaţi in plasament familial, pentru incredinţarea acestora in plasament, pentru ajutor social, pentru alocaţii de stat .

Sunt in curs de analiză dosarele depuse pentru subvenţii de incălzire,dosare  al căror număr depăşeşte cifra de 2000.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu