Opţiuni pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului

• publicat la: 6 ianuarie 2011
Opţiuni pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a copilului

Consiliul Judeţean Satu Mare a depus spre finanţare obiectivul de investiţii ”Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din judeţul Satu Mare”, din cadrul „Proiectului privind Incluziunea Socială”, obiectiv care a fost aprobat de Guvernul României în ultima şedinţă a executivului.

”Proiectul privind Incluziunea Socială” include programul pentru tineri aflaţi în situaţii de risc constând, în finanţarea unor centre multifuncţionale care să asigure servicii sociale integrate tinerilor aflaţi în situaţii de risc, care au împlinit vârsta de 18 ani şi au ieşit din sistemul de protecţie a copilului şi dotarea acestor centre cu echipamente şi mobilier necesare funcţionării, precum şi activităţi de informare publică. Centrele sunt rezidenţiale şi destinate ajutorării tinerilor în dificultate prin acordarea de găzduire pe o perioadă determinată, până la rezolvarea problemelor specifice cu care aceştia se confruntă, precum şi activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale.

Centrul social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din judeţul Satu Mare”, al cărei beneficiar va fi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, va fi amplasat în localitatea Noroieni nr. 21/A, comuna Lazuri.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 1.557.000 lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.

Construcţia P+1E va avea o destinaţie multifuncţională şi rezidenţială pentru 20 de tineri şi vor fi create 4 noi locuri de muncă.

Suprafaţa terenului va fi de 3952 mp, iar suprafaţa construită va fi de 402,97 mp.

Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) ratificat prin Legea nr. 40/2007, de la bugetul de stat prin bugetul MMFPS precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

redactia

Lasati un comentariu