Mai puţini copii în sistemul de protecţie.Bilanţul DGASPC Satu Mare pe anul 2013

• publicat la: 29 January 2014
Mai puţini copii în sistemul de protecţie.Bilanţul DGASPC Satu Mare pe anul 2013

Luni 27 ianuarie 2014, în sala mică a Consiliului Judeţean Satu Mare a avut loc prezentarea bilanţului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare.

Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Satu Mare este o instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare care aplică, la nivelul judeţului, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate.

În implementarea strategiei județene a DGASPC Satu Mare pe perioada 2009-2013, obiectivele prevazute in strategie au fost realizate in proportie de 50%  iar obiectivele nerealizate vor fi cuprinse in Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020. Un alt obiectiv atins de instituție a fost reducerea numărului de copii din sistemul de protecție. Dacă în anul 2012 au intrat un număr de 118 copii și au ieșit un număr de 83 copii din servicii de tip rezidențial și  asistență maternală, în anul 2013 au intrat un număr de 92 copii și au ieșit un număr de 76 copii din servicii de tip rezidențial și  asistență maternală.

 În ceea ce privește dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane din aparatul propriu și serviciile subordinate, 223 persoane angajate a DGASPC Satu Mare au participat la cursuri de formare profesională și seminarii în cadrul proiectului “Împreună către bunăstare”, proiect finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6, DMI 6.2- Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, implementat de HHC Romania.

 Facilitarea integrarii sociale a tinerilor care parasesc sistemul de protective s-a concretizat în integrarea a 9 tineri la Centrul de Tranzit a Căminelor din România ’’Foyer’’ , o tânăra a fost integrată la Asociația „Stea” din Satu Mare,  colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unui loc de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul și colaborarea cu SPAS în vederea obținerii de locuințe sociale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul.

Pentru anul acesta DGASPC Satu Mare și-a propus ca obiective: . Evaluarea serviciilor sociale la nivel judeţean, încheierea de parteneriate public-public, respectiv public-privat în vederea susținerii serviciilor sociale oferite, sprijinirea creării şi funcţionării serviciilor sociale primare la nivelul comunităţilor locale şi responsabilizarea acestora pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, sprijinirea şi educarea propriilor copii, extinderea/ dezvoltarea parteneriatului public-privat, permanentizarea dialogului cu organizaţiile neguvenamentale şi creşterea gradului de subcontractare a serviciilor,precum și mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, printr-un program planificat de campanii.

 redacţia

Lasati un comentariu