Verificările şi reviziile la instalaţiile de gaz sunt obligatorii.Numere de telefon utile

• publicat la: 24 octombrie 2011
Verificările şi reviziile la instalaţiile de gaz sunt obligatorii.Numere de telefon utile

Verificările la instalaţiile interioare de gaze naturale trebuie făcute la doi ani şi reviziile la zece ani E.ON Gaz Distribuţie este obligată să sisteze gazele naturale dacă instalaţiile sunt neconforme.

Verificările şi reviziile la instalaţiile de gaze naturale trebuie să se realizeze periodic şi sunt obligatorii, responsabilitatea pentru efectuarea acestora revenind consumatorilor. Pentru siguranţa consumatorilor verificările se fac o dată la doi ani, iar reviziile o dată la zece ani, de către firme specializate, în baza unui contract de prestări servicii.

Cu ocazia acestor acţiuni periodice se verifică starea, funcţionalitatea şi conformitatea instalaţiei de gaze naturale cu documentaţia tehnică avizată. De asemenea, se solicită documentele care certifică autorizarea şi verificarea tehnică periodică a centralelor termice, boilerelor şi convectorilor (autorizarea funcţionării – pentru centralele noi, respectiv verificarea tehnică periodică pentru centralele deja autorizate şi puse în funcţiune legal).

Verificările tehnice periodice ale boilerelor, centralelor termice şi convectorilor se efectuează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în mod direct sau prin intermediul prestatorilor de specialitate autorizaţi de ISCIR şi împuterniciţi în acest scop.

În cazul în care consumatorul nu deţine documentele menţionate anterior sau dacă instalaţia de utilizare a gazelor naturale prezintă deficienţe, E.ON Gaz Distribuţie este obligată să sisteze serviciul de distribuţie a gazelor naturale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Consumatorii ale căror instalaţii de utilizare prezintă neconformităţi depistate în urma verificărilor şi reviziilor se pot adresa companiei E.ON Gaz Distribuţie la următoarele numere de telefon de mai jos pentru a obţine informaţii referitoare la demersurile necesare readucerii instalaţiilor sau  aparatelor de utilizare a gazelor naturale la funcţionarea în condiţii de siguranţă deplină:

0361 404 531 pentru consumatorii care locuiesc în municipiul Satu Mare, parte dreptă  a râului Someş şi localităţile Poiana Codrului, Crucişor, Iegherişte;

0261 760 012 pentru consumatorii care locuiesc în municipiul Satu Mare, parte stângă  a râului Someş şi localităţile Mărtineşti, Odoreu, Apa, Păuleşti, Ambud, Petin;

0261 866 231 pentru consumatorii care locuiesc în localităţile Carei, Tăşnad, Petreşti, Pişcolt, Ianculeşti, Căpleni, Foieni, Urziceni, Cămin.

Departament Comunicare Corporatistă

E.ON România

Lasati un comentariu