AŞTEPTĂRI

• publicat la: 15 februarie 2012
AŞTEPTĂRI

Cităm din discursul preşedintelui României, Traian Băsescu,  la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor  Guvernului României (Palatul Cotroceni, 09 februarie 2012):
Ce aştept mai mult de la Guvernul Ungureanu decât de la Guvernul Boc?
Aştept mai multă rigoare, nu numai în acţiune, dar şi în comunicare.
Aştept mai multă transparenţă, aştept ca pe site-urile ministerelor să apară prompt fiecare leu cheltuit în fiecare  zi.

Evident că președintele, atunci când și-a enunţat  așteptarea prioritară citată mai sus, nu s-a referit numai la noul guvern ci implicit și la toate instituțiile statului.
In context, trebuie menționat faptul că unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este dreptul de a avea acces la informaţii (articolul 31) și este reglementat prin Legea 544/2001 unde se definește modul în care cetăţenii pot solicita instituţiilor şi autorităţilor publice (inclusiv regiilor autonome) informaţii publice produse sau gestionate de către acestea.

La Art. 5 din Legea 544/2001 se menționează printre altele:
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale  autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie.”

Citim în DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române: “precum” –  conj.,  adv. 3. (Urmat de conj. „și”, stabilește  un  raport  copulativ  în  cadrul aceleiași propoziții) Ca (și), cât (și); cum (și).  Simplificând, rezultă înțelesul corect în limba română al Art. 5 (4):

“(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) [informații de interes public pe care autoritatea sau instituția publică are obligația să le comunice din oficiu] se realizează prin: …. precum și [cât și] în pagina de Internet proprie.“, sau și mai simplu și pe înțelesul tuturor: “autoritatea sau instituția publică are obligația să publice pe site-ul propriu toate informațiile de interes public enumerate în Art. 5 (1) a)….i)“.

Există oare cauze reale care au condus la enunţarea acestor așteptări din partea preşedintelui României, sau o fost vorba doar de un discurs politic oarecare, de propagandă?

Încercăm să aflăm răspunsul la întrebarea de mai sus analizând, atât cât ne permite spațiul alocat, modul în care Unitatea Administrativă Locală Municipiul Carei răspunde azi așteptărilor  președintelui privind  “rigoarea în comunicare, transparența și cerința expresă ca pe site-ul propriu să apară prompt fiecare leu cheltuit în fiecare zi“.

Se publică azi pe site-ul www.primariacarei.ro informatiile de interes public, considerate a fi obligatorii prin prevederile Legii nr. 544/2001, Art. 5?

Răspunsuri: Art. 5: (1) a), b) c) d) – parţial DA, nu este menționat numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; (1) e) – UNDER CONSTRUCTION; (1) f) – UNDER CONSTRUCTION; (1) g) – UNDER CONSTRUCTION; (1) h) – UNDER CONSTRUCTION; (1) i) – NU.

Intrând mai în detaliu, în afară de cele enumerate mai sus, tot “UNDER CONSTRUCTION” se mai află și următoatele pagini ale site-ului: Invățământ: Grădinițe, Școli – Cultură: Teatru, Bibliotecă, Muzeu – Activități culturale: Coruri, Formații: Dans popular, Muzică populară, Muzică ușoară, Muzică antică – Sport – Servicii de Sănătate – Servicii Sociale – adică pe scurt,  exact ce interesează mai mult pe locuitorii Municipiului Carei.

Această situație nu este una nouă, ea durează de foarte mult timp, lucru ce denotă printre altele și faptul că Centrul de Relații cu Publicul, deschis în ianuarie 2002 și care funcționeză ca un compartiment în cadrul Pirmăriei Carei cu atribuțiile enunțate pe site la pagina Relații cu publicul – Obiective si activități,  este practic inexistent și consumă degeaba banii contribuabililor.

Nerespectarea prevederilor Art. 5 din Legea 544/2001 atrage sancţiunile prevăzute la Art. 21 si 22 din lege.

Abia acum putem să dăm deplină dreptate preşedintelui Romaniei şi să constatăm ca Domnia Sa cunoaşte foarte bine situaţia reală din teritoriu, inclusiv pe cea din Municipiul Carei, aşa cum este ea de fapt şi cum a și rezultat din cele prezentate mai sus.

In final, trebuie să admitem că ne declarăm şi noi de acord cu celelalte “așteptări” ale preşedintelui, exprimate în acelaşi discurs, ca de exemplu:

Aştept…reorganizarea administrativă a României.

Şi aici fac referire la instituţiile … pe care le găsim şi astăzi intacte şi în teritoriu ca în anul 1989, … ceea ce este una din explicaţiile de fond ale lipsei de competitivitate a instituţiilor statului, ale lipsei de eficienţă a instituţiilor statului, pentru că nu poţi să funcţionezi cu instituţiile unui stat comunist într-un sistem care este deschis pieţei, un sistem capitalist.
De aceea, ele trebuie adaptate nu numai punând peste ele nişte legi pe care nu le pot pune în aplicare corespunzător şi trebuie adaptate nevoilor actuale ale populaţiei şi nu ale vremurilor trecute.
Şi, în sfârşit, mai aştept un ultim lucru.
Aştept ca cei din generaţia mea de oameni politici şi chiar pe acei din generaţii mai vechi decât mine ca oameni politici să înţeleagă că a venit timpul să predea ştafeta generaţiei care,  la revoluţie,  încă nu era majoră sau abia trecuse de majorat.
Este timpul lor şi numai ei pot credibiliza consistent România.

Așteptăm și noi cu nerăbdare, așa cum așteaptă  și  președintele României, ca oamenii politici din Municipiul Carei  să  înţeleagă  că  a  venit timpul să predea ştafeta generaţiei  care,  la revoluţie,  încă nu era majoră sau abia trecuse de majorat!

Iar campania electorală din anul 2012, pentru funcţia de primar al Municipiului Carei și pentru cele de consilieri locali, va trebui să se desfăşoare neapărat sub sloganul electoral “UNDER CONSTRUCTION”.

Horia Mărieș

comentarii

de Grigore la 16 februarie 2012 - 06:10

Un alt Antihrist acest primar.

Lasati un comentariu