Formare europeană a cadrelor didactice prin programul Comenius, Învăţare pe tot parcursul vieţii

• publicat la: 15 februarie 2012
Formare europeană a cadrelor didactice prin programul Comenius, Învăţare pe tot parcursul vieţii

În perioada 29.01.2012 – 4.02.2012,la Istanbul, a avut loc  cursul „ EU-Magic-Effective Use of Modern Technology and Games in Classrooms ”, la care a participat prof.Alina-Loredana Mocanu de la Şcoala cu clasele I-VIII „ Vasile Lucaciu” din Carei.

Cursul de formare a fost organizat de Universitatea Karlova din Praga , Facultatea de Pedagogie şi Educaţie şi finanţat în întregime de Comisia Europeană. Au participat profesori din România, Grecia, Irlanda, Cehia, Turcia, Croaţia, Italia, Polonia, Lituania, Franţa şi Spania.

Prezenţa la acest curs a oferit o abordare modernă, europeană, o analiză a sistemelor educaţionale europene, exemple de bune practici, obţinându-se noi competenţe şi abilităţi. Participarea a fost determinată de interesul pentru cunoaşterea unor metode noi, pentru îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare iar beneficiile personale şi profesionale au fost nenumărate : cunoaşterea altor sisteme de educaţie europeană, realizarea unor schimburi de experienţă, perfecţionarea unor cunoştinţe, actualizarea şi completarea cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine structurate.

Responsabilii educaţionali (prof. univ. Jarmila Novotna şi prof. Ersin Ozseven) au oferit adevărate secvenţe activ participative în vederea conturării unor demersuri instructiv-educative tematice, au organizat activităţi programate astfel încât în fiecare zi s-a ţinut un curs şi două ateliere practice.

S-a lucrat atât pe grupe cât şi individual, în ateliere tematice,au avut loc dezbateri, discuţii, seminarii şi prelegeri.În acest context pedagogic „ calculatorul ” a fost înţeles nu doar ca un simplu purtător de informaţie, ci mai ales ca metodă de învăţare creativă. Participarea la acest curs face posibilă crearea prin programul „ Activ Inspire” în mod independent sau în echipe de profesori şi elevi de materiale educaţionale proprii , în cadrul şi la nivelul fiecărei clase de elevi. Încurajăm participarea cadrelor didactice la astfel de stagii de formare deoarece au un impact pe termen lung.

redacţia

Lasati un comentariu