Normele referitoare la SRL-D

• publicat la: 9 februarie 2012
Normele referitoare la SRL-D

Persoanele cu vârsta de cel mult 35 de ani care vor să inceapă o afacere pot depune  proiectele pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă  de până la 10.000 de euro maxim 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

In vederea reglementării modului de acordare a facilităţilor pentru microintreprinderile nou infiinţate, conduse de intreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economica prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, asa după cum prevede art. 17 din Ordonanta mentionata mai sus, au fost emise si aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 96/2011, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei, publicate in Monitorul Oficial 108/10.02.2011.

Inscrierea in program este continuă si se face on line pe site-ul www.aippimm.ro .

Cheltuieli eligibile  prin program.Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare,concrete si reale.

1)Investitiile in active corporale:

a) terenuri pentru realizarea de constructii si/sau amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea

b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea6

c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare.

Costurile de spatiu cuprind:

– Spatiu de birouri

– Spatiu de productie

– Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii

– Spatiu de depozitare

d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea

e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc.

f) Mijloace de transport, cu exceptia achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.

2) Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.)

3) Alte costuri de operare.

Pentru mai multe informatii si colaborare,Lia Berzovan,Consultant programe,tel: 0731-831 688 sau  0727-734 361.

Lasati un comentariu