Programe pentru meşterii populari şi pentru viitorii antreprenori

• publicat la: 20 March 2012
Programe pentru meşterii populari şi pentru viitorii antreprenori

Începând de joi, 23 martie a.c., orele 10,00 vor fi active pe site-ul www.aippimm.ro formularele de preselecţie, pentru înscrierea în trei dintre programele implementate în anul 2012 de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M.

Aplicanţii vor putea completa formularul de preselecţie electronic pe site-ul www.aippimm.ro sau direct pe linkul: http://programenationale2012.aippimm.ro/

Documentaţia completă a fiecărui program se poate consulta şi descărca din pagina Programe 2012 a site-ului Agenţiei www.aippimm.ro (http://www.aippimm.ro/categorie/programe/) .

Programele ale căror proceduri de înscriere demareaza joi sunt:

  • Programul naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului are în vedere stimularea practicării meşteşugurilor şi a meseriilor tipice micii industrii, care presupun un grad important de prelucrare manuală, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării.

Prin program se finanţează achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate), mijloace de transport auto pentru mărfuri şi tehnică de calcul, dar şi activităţi de promovare a meşteşugarilor prin susţinerea participării acestora la diverse cursuri de instruire, expoziţii sau misiuni economice, sau prin crearea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii întreprinzătorului sau pentru promovarea sau comercializarea on-line a produselor realizate de acesta..

Suma maximă a finanţării este de 20.000 lei. Procentul maxim al finanţării nerambursabile este de 90%. Bugetul pentru anul 2012 alocat acestui program este de 1.000.000 lei.

Beneficiarii programului pot fi IMM (societăţi comerciale sau cooperative), persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, asociaţii profesionale şi fundaţii.

Înscrierea on line este activă timp de 5 zile calendaristice. Solicitările pentru înscrierea în program vor fi analizate şi selectate în limita bugetului alocat programului, în ordinea punctajului obţinut la înscrierea on line în aplicaţie.

  • Un al doilea program pentru care demarează înscrierile on-line este Programul de workshop-uri UNCTAD/EMPRETEC România, program care constituie o primă etapă în cadrul programului pentru dezvoltarea abilităţlor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START.

Programul UNCTAD/EMPRETEC–România este un program internaţional integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială. Produsul de bază oferit participanţilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co  care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice consecutive în 8 locaţii din ţară (locaţia va trebui aleasă la înscrierea on-line), prezenţa cursanţilor fiind obligatorie pe parcursul întregii perioade a cursului.

Locaţiile, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor sunt următoarele: 20-28 aprilie: Cluj Napoca, 4-12 mai:   Iaşi, 7-15 mai: Braşov, 18-26 mai:   Târgu Mureş şi Bucureşti, 28 mai – 5 iunie: Craiova, 8-16 iunie:          Timişoara şi Constanţa.

  • Cel de al treilea program pentru care demarează înscrierile on-line este pentru participarea la seminariile „Femeia Antreprenor”, prima etapa a Programului naţional pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (programul Femeia Manager). Seminariile vor fi organizate în opt locaţii, arondate celor opt oficii teritoriale.

Pot participa la seminariile organizate în cadrul programului Femeia Manager femeile care au cetăţenie română, au vârsta peste 18 ani, studii medii definitivate şi au completat on line formularul de înscriere.

Lasati un comentariu