Instanţele şi accesul la informaţii publice

• publicat la: 7 April 2012
Instanţele şi accesul la informaţii publice

IPP dă publicităţii bilanţul activităţii instanţelor în materia cauzelor privind încălcarea dreptului de acces la informaţii şi lansează primul portal on – line cu hotărâri judecătoreşti: Jurisprudenţă 544

Institutul pentru Politici Publice (IPP) alături de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) fac bilanţul activităţii instanţelor din România în materia legii privind liberul acces la informaţii de interes public într-o dezbatere cu magistraţi ai Curţilor de Apel din România, reprezentanţilor Ministerului Public, ai Ministerului Justiţiei şi alături de lideri ai ONG cu preocupări în domeniu.

Este prima evaluare obiectivă a accesului la informaţii despre hotărârile instanţelor în ce priveşte aplicarea legii accesului la informaţii şi prima dezbatere între specialişti şi practicieni despre jurisprudenţa din România. În toate dezbaterile publice despre accesibilitatea informaţiilor de la nivelul autorităţilor publice, aportul instanţelor în aplicarea legii nu este suficient cunoscută deşi joacă un rol capital în modernizarea statului român şi implicit a funcţionării relaţiei dintre cetăţean şi autoritate.

La eveniment se discută asupra principalelor concluzii rezultate din documentarea IPP asupra tuturor proceselor din instanţele din România, de la nivelul anilor  2009 şi 2010, având ca obiect aplicarea Legii nr. 544/2001, legea accesului la informaţii de interes public. În total au fost analizate 876 de dosare (unele în curs de soluţionare şi astăzi) au fost analizate de IPP care a ajuns la următoarele concluzii prezentate astăzi magistraţilor:

*        În numeroase cazuri, practica judiciară în materie este neunitară: cauze cu acelaşi obiect sunt admise de unele instanţe în timp, ce altele le resping;

*        Există în practică situaţii evidente în care informaţiile solicitate sunt de interes public, însă prima instanţă dă câştig de cauză autorităţii, de cele mai multe ori. Practic, doar 38,5% din acţiunile înaintate în materia legii nr. 544/2001 sunt admise de Tribunale.

*        Durata medie a unui proces pe legea nr. 544/2001 este de 7,4 luni, dar există şi procese care au durat mai bine de 4 ani;

*        Curtea de Apel Bucureşti are pe rol cele mai multe procese în baza legii nr. 544/2001 – aproximativ o treime din totalul proceselor înregistrate într-un an la nivel naţional.

Cu aportul ONGurilor care folosesc intens legislaţia pentru accesarea de informaţii de la instituţii se discută despre: respingerea ca nefondate a unor acţiuni care vizează, în mod evident, abuzuri din partea autorităţilor publice prin necomunicarea de informaţii, durata mare a proceselor şi ne-unitatea practicii judiciare în materie şi alte probleme foarte serioase care afectează implicit progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare impus de Comisia Europeană.

Ca răspuns la toate aceste deficienţe constate din analizate datelor puse la dispoziţia IPP chiar de către instanţe, IPP a creat primul portal on-line cu informaţii detaliate despre jurisprudenţa în materia legii privind liberul acces la informaţii de interes public – Jurisprudenţa 544 (disponibil la

<http://www.ipp.ro/jurisprudenta544/> http://www.ipp.ro/jurisprudenta544/).

Portalul permite tuturor utilizatorilor interesaţi să caute o hotărâre judecătorească în materia legii nr. 544/2001 după multiple criterii: instanţa care a dat soluţia definitivă, instituţia care a fost acţionată în judecată, soluţia pronunţată, cheltuielile de judecată, daunele acordate, durata procesului etc.

Jurisprudenţă 544 se doreşte a fi în egală măsură un model, dar şi un semnal dat forurilor de conducere ale magistraţilor, respectiv instanţelor din România cu privire la nevoia acută de a transparentiza activitatea acestora şi de a face cunoscut cetăţeanului – justiţiabil rezultatul final al actului de justiţie de o manieră facilă şi uşor de accesat.

În cadrul dezbaterii, IPP solicită Ministerului Public iniţierea unui recurs în interesul legii, pentru a contribui, astfel, în mod efectiv la efortul de unificare a practicii judiciare într-un domeniu care, în opinia noastră, vizează un drept fundamental al cetăţeanului într-o democraţie consolidată.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Elena Iorga, Director de programe la tel:

021 212 3126, mobil 0722166888 sau e-mail: elena@ipp.ro

Lasati un comentariu