Absolvenţii beneficiază de şomaj

• publicat la: 30 mai 2012
Absolvenţii beneficiază de şomaj

Absolventii oricărei forme de invăţământ pot beneficia de indemnizatie de şomaj dacă se inregistrează in termen de 60 de zile de la absolvire la Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Satu Mare.

Indemnizatia de somaj se acordă pe o perioadă de 6 luni si este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singură dată, pentru fiecare forma de invăţământ absolvită.

Conducerea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, Gheorghe Tilibaşa atrage atenţia cu privire la termenul de 60 de zile, absolventii putând pierde dreptul de a beneficia de indemnizaţie la somaj.

Termenul de 60 de zile se calculează incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj. Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt: CI (copie şi original); act de studii sau adeverinta (copie şi original); certificat de nastere (copie si original); certificat de casatorie – daca este cazul (copie si original); adeverinta medicala – cu specificatia -Apt pentru munca- sau cu eventuale restrictii medicale; adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat; declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat); dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

sursa tv1sm

Lasati un comentariu