Alegeri 2012: Urna mobilă

• publicat la: 8 June 2012
Alegeri 2012: Urna mobilă
Dreptul la vot este respectat şi pentru alegătorii care nu pot fi transportaţi la secţia de votare. Pentru aceasta trebuie să prezinte o adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că este netransportabil.
Această adeverinţă este ataşată unei cereri adresate preşedintelui secţiei de votare prin care se cere deplasarea urnei volante la domiciliul solicitantului. dreptul la urna volantă este reglementat prin Legea 67/2004 actualizată în 2012 pentru alegerea  autorităţilor administraţiei publice locale, emitent: PARLAMENTUL, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 17 mai 2007,   ART. 87
(1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea «VOTAT» şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.

Lasati un comentariu