Avertismentul Prefectului

• publicat la: 16 June 2012
Avertismentul Prefectului

Potrivit dispoziţiilor Legii 340/2004, activitatea prefectului se întemeiază pe principiile legalităţii; imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, eficienţei, responsabilităţii şi orientării către cetăţean iar principala atribuţie o constituie aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice. În baza acestor reglementări dar şi a sesizărilor primite în ultimele zile, prefectul Eugeniu Avram doreşte să transmită un avertisment public unora dintre foştii primari din judeţul Satu Mare dar şi unor funcţionari publici că orice depistare de  încălcare a legilor sau abuz în funcţie vor fi sancţionate de către instituţiile abilitate.

Prefectul judeţului recomandă ca până la instalarea în funcţie a primarilor aleşi în urma scrutinului din 10 iunie să se asigure funcţionarea autorităţilor locale în cadrul legal. Instituţia Prefectului va proceda la verificarea legalităţii, atribut conferit de lege, a documentelor asupra cărora planează suspiciuni de încălcare a normelor legale şi va solicita aplicarea de sancţiuni împotriva celor care vor fi găsiţi vinovaţi dar şi recuperarea posibilelor prejudicii aduse prin respectivele documente.

sursa IP

comentarii

de Horia Mărieș la 16 June 2012 - 21:23

“Parole-parole”.

Am mai văzut filmul ăsta și pe vremea fostului Prefect Radu Octavian Giurcă, stimate D-le Sorin Martin – Vereş, director cancelarie, semnatarul comunicatului de presă din data de 15.06.2012.

Vedeți vă rog în acest sens adresa Instituției Dvs. nr. 242/17.02.2012 semnată de Prefect Radu Octavian Giurcă și de Șef Serviciu Eugen Chirean care conține doar parole-parole, adică vorbe goale, exprimate în cea mai clasică limbă de lemn.

Dacă ar fi să vă credem pe cuvânt, ar însemna că luni 18 iunie a.c. la ora 8:00, “Instituţia Prefectului va proceda (la Primăria Municipiului Carei), la verificarea legalităţii, atribut conferit de lege, a documentelor asupra cărora planează suspiciuni de încălcare a normelor legale şi va solicita aplicarea de sancţiuni împotriva celor care vor fi găsiţi vinovaţi dar şi recuperarea posibilelor prejudicii aduse prin respectivele documente”.

Acest lucru ar trebui să se întâmple cel puțin din două motive, ambele la fel de serioase:

1. Carei este primul pe lista municipiilor din județul Satu Mare.
Evident (și doar), în ce privește ordinea alfabetică.

2. Avem și noi nenumărate semnale că în ultimii 4 ani (sau mai precis, în ultimii 20 de ani) la Primăria Carei s-au făcut cele mai mari potlogării din județul Satu Mare, deci este imperios necesar să se treacă la “verificarea legalitatii”.

Nutrim speranța că rezultatele verificărilor vor fi date publicității printr-un comunicat de presă detaliat.

Lasati un comentariu