Şedinţa Consiliului Judeţean

• publicat la: 30 July 2012
Şedinţa Consiliului Judeţean

Astăzi 30 iulie in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ a avut loc şedinţa extraordinară  a consiliului Judetean Satu Mare. Ordinea de zi a sedintei a cuprins 6 puncte. Dou[ dintre ele vizau modificarea bugetului general consolidat al judetului Satu Mare pe anul 2012. Primul punct a hotarat prin unanimitate de voturi utilizarea sumei de 70.000 de lei din fondul de Rezervă al bugetului local al judetului Satu Mare pentru acordarea unui ajutor comunei Bogdand.

Ajutorul mentionat va fi utilizat de comuna Bogdand pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a străzii si trotuarului din intravilanul localităţii Babţa, strada care face legătura intre strada Coaste si strada Groapa, devenita impracticabilă datorită efectelor alunecărilor de teren. La finalul sedintei de Consiliu, consilierul judetean Radu Giurcă, a intervenit solicitând prezenţa primarului din Bogdand pentru a justifica suma solicitata.

Interventia lui Radu Giurcă a venit după incheierea sedintei si nu la punctul 1 care viza acest subiect, in conditiile in care la sedintele extraordinare nu există punctul diverse. La punctul doi care viza modificarea bugetului general consolidat al judetului Satu Mare pe anul 2012 s-a aprobat bugetul local al judetului la nivelul sumei de 187.953,50 mii lei, atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli. Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi a stârnit inainte de aprobare, câteva discutii intre consilierii judeteni.

Acesta facea referire la aprobarea proiectului Planificarea participativa a managementului ariilor protejate din Câmpia Careiului, initiat de Societatea Carpatina-Ardeleana Satu Mare si aprobarea incheierii unui acord de parteneriat in vederea implementarii acestuia. Consilierul judetean USL Nicoale Bura a subliniat faptul că natura trebuie protejată dar nu in detrimentul blocării anumitor investitii.

sursa tv1sm

Lasati un comentariu