Monica Macovei nu ştie care este cvorumul legal al Curţii Constituţionale

• publicat la: 14 August 2012
Monica Macovei nu ştie care este cvorumul legal al Curţii Constituţionale

Prezentă duminică seara la Realitatea TV alături de Emil Hurezeanu, europarlamentarul Monica Macovei a ţinut morţiş să se facă de rîs în faţa naţiunii, vorbind despre celebra „erată” a Curţii Constituţionale, prin care se modifică una dintre deciziile referitoare la listele electorale folosite pentru demiterea preşedintelui.

Fostul ministru al justiţiei a spus, pe un ton maliţios: „I-am auzit pe unii că erata a fost decisă fără cvorum, invocîndu-se faptul că s-au adunat doar cinci din cei nouă membri ai Curţii. Să fie clar, cifra cinci reprezintă majoritatea din nouă!”
Cu toate că, prin această afirmaţie, Monica Macovei dovedea un cras analfabetism în privinţa cunoaşterii legilor, nici Emil Hurezeanu, nici moderatoarea emisiunii n-au contrazis-o, ca şi cum amîndoi ar fi fost de acord cu fostul ministru al justiţiei.

Iată, însă, ce prevede textul Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata 2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 3 decembrie 2010:
„Art. 51
(1) Curtea Constituţională lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul judecătorilor. Plenul decide cu votul majorităţii judecătorilor Curţii, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(2) Soluţiile adoptate de Curtea Constituţională în exercitarea atribuţiilor jurisdicţionale se înscriu în condica sedinţelor de judecată, iar în materie administrativă se consemnează, pentru fiecare şedinţă în parte, într-un proces-verbal pe baza căruia se emite o hotărîre, semnată de preşedintele Curţii şi contrasemnată de secretarul general.
(3) Pentru exercitarea altor atribuţii decît cele jurisdicţionale, Plenul se convoacă de preşedintele Curţii Constituţionale, din proprie iniţiativă sau la cererea scrisă a unui judecător. Convocarea se face cu anunţarea ordinii de zi, care se adoptă în plen, la începutul şedinţei”.

Înapoi la şcoală, doamna Macovei

Aşadar, condiţia necesară pentru ca lucrările Curţii Constituţionale să se poată desfăşura este „prezenţa a două treimi din numărul judecătorilor”, adică minim şase, nu cinci, cum crede Monica Macovei!!! Este absurd ca tocmai Curtea Constituţională să nu se respecte cvorumul de şedinţă, cînd acum sarcina ei este de a stabili cvorumul necesar demiterii lui Traian Băsescu!
Ca să înţeleagă şi Monica Macovei, precizăm că acest cvorum de două treimi din numărul judecătorilor înseamnă prezenţa a şase din cei nouă judecători, iar decizia se ia cu majoritatea Curţii, adică prin votul a cinci din cei nouă judecători! Cu alte cuvinte, trebuiau să fie prezenţi şase judecători, din care cinci să voteze „erata”. Dacă au fost prezenţi doar cinci judecători, cvorumul nu era îndeplinit, deci şedinţa nu se putea desfăşura!
Mai mult chiar, este de analizat dacă şedinţa respectivă a fost convocată legal şi dacă s-au respectat şi celelalte prevederi din articol 51 al Legii 47/1992, privind înscrierea deciziei. De asemenea, analiza felului în care „erata” a fost trimisă spre publicare presupune şi analiza asupra respectării altor articole din această lege:
„Art. 59
(1) Rezultatul deliberării se înscrie într-o minută, care se semnează de judecătorii care au participat la şedinţă şi de magistratul-asistent.
(2) Magistratul-asistent va consemna de îndată în condica de şedinţă soluţiile date, care se semnează de către judecători.
Art. 60
(1) Deciziile, hotărîrile şi avizele se redactează în scris de către magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub îndrumarea judecătorului-raportor”.
Toate aceste analize ar putea crea mari probleme unor membri ai Curţii Constituţionale, în cazul în care nu s-au respectat procedurile legale.
Oricum, rămîne în analele justiţiei această autoridiculizare făcută de Monica Macovei, care a fost chiar Ministru al justiţiei!

sursa cotidianul.ro

Lasati un comentariu