Noi informaţii de la Serviciul de Asistenţă Socială

• publicat la: 10 octombrie 2012
Noi informaţii de la Serviciul de Asistenţă Socială

Patru tiruri încărcate cu alimente de la Uniunea Europeană au sosit zilele trecute la Carei pentru cei peste 2000 de beneficiari dar vor fi distribuite abia după ce Consiliul Judeţean va da “undă verde” pentru listele trimise spre aprobare de către Primăria Carei.

In cursul săptămânii trecute au sosit la Carei produse de la Uniunea Europeană, cu titlu de ajutoare alimentare.Potrivit celor declarate de Monica Radu,şef  Serviciu Asistenţă socială din cadrul Primăriei Carei,alimentele neperisabile au fost depozitate in două locaţii din oraş,urmând ca in momentul sosirii listelor de la Consiliul Judeţean  să se distribuie celor indreptăţiţi,ziua de distribuţie şi orarul urmând a fi comunicate  şi in presă.

Anul acesta s-au primit de la UE nu mai puţin de 11 articole: făină alba,mălai,paste făinoase, biscuiţi,orez,zahăr,ulei,fasole boabe,mazăre în conservă,roşii în bulion şi bulion de tomate.

De ajutoarele comunitare beneficiază mai multe categorii de persoane,cum sunt pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau din pensii cumulate sunt sub 400 lei lunar, persoanele cu handicap grav şi accentuat, şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, conform legii 76/2002.  De asemenea, de acest ajutor mai beneficiază şi familiile şi persoanele singure care au stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza legii 416/2001.Spre deosebire de anul trecut,in acest an vor primi ajutoare alimentare nu doar şomerii indemnizaţi,ci şi cei care nu primesc indemnizaţie.

O persoană beneficiază de ajutor o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine, la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile prevăzute de lege.

Tot in cursul săptămânii viitoare vor demara şi activităţile din cadrul aceluiaşi Serviciu de Asistenţă Socială de preluare a documentelor persoanelor cu stare materiala precara pentru obţinerea ajutorului de incălzire pentru anotimpul rece ce bate la uşă.

Beneficiarii de ajutoare pentru încălzire vor fi cei care nu pot să asigure în locuinţă o temperatură de cel puţin 21 de grade Celsius în sezonul rece şi al căror venit net pe membru de familie este de până la 615 lei . Beneficiarii de ajutoare la încălzire nu trebuie să aibă mai multe proprietăţi sau bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate. Dacă la ancheta socială efectuată la locuinţa beneficiarului se va descoperi că acesta deţine, de exemplu, bijuterii, un copiator sau două frigidere, el va pierde dreptul de a primi bani de la stat pentru încălzire. La fel pot păţi şi cei care au mai mult de 3.000 de lei în conturi la bănci.

Ajutoarele se vor acordă ca şi în anii precedenţi, pentru perioada noiembrie – martie, în municipiul nostru  existând doar două sisteme de încălzire a locuinţelor, adica gaze naturale şi lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc pentru incălzire


– formularul tip, cerere şi declaraţie pe propria răspundere, completate şi semnate de către solicitant;    – copie după B.I./C.I. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, copie cărţi de identitate provizorie sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
– copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani
– copie act de proprietate, contract de închiriere /subînchiriere (după caz); pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă şi sunt luaţi în calcul la cheltuielile de întreţinere
– certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru toţi membrii familiei majori
– copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces (după caz)
– adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia “nu beneficiază de tichete de masă”)
– cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
– cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii
– adeverinţă pentru elevi şi studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă
– declaraţia bunicilor (scrisă de mână), pe propria răspundere, pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale
– decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii
– adeverinţă privind veniturile realizate din dobânzi, dividende, părţi sociale
– adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
– adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură
– adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru membrii familiei care nu realizează venituri impozabile
– copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate.
– persoanele singure, care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate, vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale

– factură emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii (pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu gaze naturale)

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei ( gaze naturale sau lemne, combustibili).

www.buletindecarei.ro

Lasati un comentariu