Început timid pentru reduceri de impozit în baza lucrărilor de termoizolare

• publicat la: 28 March 2013
Început timid pentru reduceri de impozit în baza lucrărilor de termoizolare

O şedinţă scurtă,sobră şi la obiect a fost  cea a aleşilor locali municipali de astăzi,28 martie 2013. Au participat 18 din cei 19 consilieri,preşedinte de şedinţă fiind Adrian Bucureştean,consilier USL.

Primele 7 puncte ale ordinii de zi au fost adoptate  cu unanimitate de voturi,fără intervenţii semnificative din partea consilierilor.

Astfel,ţinând seama de prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  s-a  aprobat asocierea municipiului Carei cu unităţile administrativ teritoriale din judetul Satu Mare în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA  METROPOLITANA SATU MARE,contributia municipiului Carei  ca aport la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei fiind de 2.000 lei .

Au fost apoi votate  toate scutirile de la plata impozitelor ce au fost incluse in mapa de lucru a consilierilor precum şi aprobarea construirii de hale de producţie pentru  S.C. TAYGAN METAL PRESS S.R.L pe Calea Armatei Române la nr.79A.

Proprietarii apartamentelor de pe str.Regele Ferdinand nr.5 s-au constituit intr-o asociaţie de  locatari “Violeta”  şi au depus la Primăria Carei o solicitare de reducere cu 50% a impozitului pe aceste clădiri  deoarece  au efectuat lucrări de termoizolare a apartamentelor,conform cerinţelor legilor in vigoare.

Locatarii,prin reprezentantul lor,Giurgiu K Cristian,au prezentat toată documentația prevăzută  în vederea acordării reducerii impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2013,conform H.C.L. nr.8/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 precum şi a art.286 din L.571/2003 privind Codul Fiscal actualizată.

In intervenţia sa,consilierul Ilie Ciută semnalează mici neconcordanţe legate de  inregistrarea documentelor aferente şi propune  prelungirea reducerii impozitului pe o  perioada de 7 ani,conform legii.

Am studiat atent acest  proiect .Documentaţia  este bunicică  dar având in vedere că sunt pionieri in acest  domeniu  se poate trece cu vederea.Ce nu e in  ordine este  cererea de scutire inaintată de asociaţie către Primărie.Cererea e datată pe 29 12 2012 şi inregistrată  pe 29 12 2013. 29 decembrie a fost o zi  nelucrătoare de sâmbătă.Realitatea  e că cererea a fost depusă pe 1 martie 2013.Conform legii însă, ii putem scuti pe o perioadă de minim 7 ani şi aceasta  e propunerea mea ,de a-i scuti pe următorii 7 ani,ca măcar în acestă perioadă să nu se mai greşească”.

Supusă la vot,propunerea consilierului Ciută nu este agreată de consilierii UDMR care votează impotrivă şi deci reducerea scutirii de impozit  rămâne doar pe o perioadă de un an.

 

Daniela Ciută

 

comentarii

Raspunsuri

Lasati un comentariu