Absenteism în scădere la nivel judeţean.611 abandonuri

• publicat la: 17 aprilie 2013
Absenteism în scădere la nivel judeţean.611 abandonuri

Absenteismul nemotivat este una dintre problemele cu care se confruntă numeroase unităţi de învăţământ din ţară şi, implicit, de la nivelul judeţului Satu Mare. Absenteismul poate conduce la abandonul şcolar, care afectează incontestabil întregul viitor al elevului, intrarea sa într-o instituţie de învățământ superior sau pe piaţa muncii.

Inspectoratul Școlar Judeţean Satu Mare în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Poliția de Proximitate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, având și concursul directorilor de unități școlare, prin acțiunile comune desfășurate, dar și prin proiectele inițiate și derulate de ISJ, au reușit ca în semestrul I al anului școlar 2012-2013 să reducă semnificativ fenomenul de absenteism şcolar.

Prin monitorizarea constantă a acestui fenomen, precum şi prin implementarea la nivel judeţean şi la nivelul fiecărei şcoli a unor măsuri concrete de a creşte atractivitatea şcolii, de a promova un sistem sănătos de valori în rândul elevilor şi de a îmbunătăţi relaţia familie-şcoală, se fac progrese în prevenirea şi reducerea absenteismului şi indirect, a abandonului şcolar.


Astfel, dacă în semestrul I al anului școlar 2011-2012, la nivel de județ s-au înregistrat un număr total de 558.809 absențe, din care 252.643 nemotivate, în semestrul I al anului școlar 2012-2013 s-au înregistrat un număr total de 495.971 absențe, din care 222.165 nemotivate. Se constată o reducere a numărului total de absențe cu 62.838, iar a celor nemotivate cu 30.478.

În anul şcolar 2011 – 2012 în  judeţul Satu Mare au fost înregistraţi 611 elevi care au abandonat şcoala.  În România rata abandonului şcolar este în scădere dar peste media UE : 17, 4% în România faţă de media de 12,8% în UE în anul 2012. (conform cifrelor Eurostat). Obiectivul preconizat  în Strategia Europa 2020 este scăderea ratei abandonului şcolar sub 10%, în condiţiile în care în 2012  doar 12 state europene au atins acest deziderat. (cea mai mare rată a abandonului şcolar în UE este de 24,9% în Spania.)

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare este preocupat în permanenţă de reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. În acest sens, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2012-2013, ISJ Satu Mare a iniţiat şi derulat un proiect intitulat „SAM împreună cu agenţii 272 reduc abandonul şcolar” în 9 şcoli gimnaziale care au avut un număr ridicat de cazuri de abandon şcolar în anul şcolar 2011- 2012,dintre care cele mai multe la :Şcoala Gimnazială Moftinu Mic (18)  sau 13  la Şcoala Gimnazială Berveni.

În octombrie 2011 s-a încheiat un Parteneriat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, în baza căruia echipe formate din reprezentanţi ale ambelor instituţii au efectuat constant controale în localuri din proximitatea unităţilor de învăţământ. În urma acestor controale au fost sesizate unităţile de învăţământ de la care au fost surprinşi elevi în localuri (în timpul orelor de curs). Conducerile acestor şcoli au luat ulterior măsuri de stopare a ieşirii elevilor din spaţiul şcolar în timpul orelor.

Pentru o mai eficientă combatere a absenteismului şi a  abandonului lcolar,s-au luat o serie de măsuri ,cum ar fi:

·        Realizarea unei baze de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu elevii în risc major de abandon

·        Monitorizarea strictă a absenteismului şi luarea unor măsuri imediate de remediere, pentru a stopa extinderea fenomenului la nivelul clasei/ şcolii

·    Motivarea, de către învăţător/ diriginte a absenţelor elevilor, conform prevederilor din Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

·        Consemnarea sistematică a absenţelor de către toate cadrele didactice

·        Informarea în timp util a părinţilor cu privire la numărul de absenţe (la acumularea a cel mult 10 absenţe nemotivate)

·        Implementarea unor programe/ proiecte educative de prevenire a absenteismului

·      Organizarea de workshop-uri / cursuri de formare cu părinţii elevilor cu risc de abandon, cu scopul conştientizării de către aceştia a rolului şcolii în educaţia copilului

·     Implicarea elevilor în risc major de abandon în diverse activităti curriculare si extracurriculare si monitorizarea constantă a situaţiei lor (frecvenţă, rezultate şcolare)

·        Organizarea de activităţi comune părinţi-copii, cu scopul de a consolida relaţia părinte-copil şi şcoală-familie

·        Colaborarea dintre şcoală şi autorităţi locale/ ONG-uri/ instituţii în vederea ameliorării problemelor de ordin socio-economic ale unor copii, vizite la domiciliul elevilor

·        Organizarea – la nivelul şcolii/ comunităţii locale a unor acţiuni caritabile pentru ajutorarea copiilor cu probleme sociale

·        Implementarea programului „Şcoală după şcoală” pentru copii nevoiaşi, stimularea cu premii a elevilor cu rezultate bune la învatatura

 

redactia

 

 

 

r

 

Lasati un comentariu