In memoriam prof.Gheorghe Buzatu

• publicat la: 26 mai 2013
In memoriam prof.Gheorghe Buzatu

Azi, la ceas de mare cumpănă istorică pentru lume şi pentru noi, cu deosebire pentru noi, dacii, vizaţi ab initio de cei pe care „lumea nu putea să-i mai încapă”, după o viaţă de luptă şi sacrificiu în slujba naţiunii şi a adevărului ştiinţific aţi coborât în pământul Daciei edenice, „Ţara zeilor”, „Ţara Soarelui”, ţara în care încă se află „izvorul aurului” dar şi atâtea alte bogăţii şi frumuseţi mult râvnite de harpagonii istoriei şi de nesătuii timpurilor mai noi.

Cu conştiinţa riscului v-aţi împlinit datoria cu pricepere deosebită şi cu consecvenţă, cu bunătate de valah dar cu fermitatea celui care vrea să fie stăpân în casa lui. Aţi preţuit omenia şi i-aţi deconspirat pe ticăloşi. Prin îndrumări acordate generos şi prin cărţi şi studii lucrate profesional şi responsabil pentru cel sau cei despre care aţi vorbit şi aţi scris, aţi creat şi aţi format oameni şi încă mai puteaţi s-o faceţi, căci ne-ar fi fost  de mare trebuinţă acum când s-au înmulţit îngrijorător denigratorii istoriei naţionale, unii chiar dintre titraţii universitari.

Cei care rămân să apere armonia şi încă bogăţia „Grădinii Raiului”, bunătatea oamenilor locului, care n-au râvnit niciodată la bunul altuia, deşi alţii s-au înfruptat dintr-al lor, cei care rămân în stare de veghe spre a asigura ca speranţa să nu moară ci să-şi împlinească idealul de o nouă renaştere naţională, au în Dumneavoastră un model de viaţă şi de muncă pentru cea mai nobilă cauză – cauza naţională.

Veţi rămâne de-a pururi în Panteonul marilor dascăli şi apostoli ai Neamului românesc, alături de marii slujitori ai Neamului, ai naţiunii. Nimic din ceea ce aţi realizat Dumneavoastră, Domnule Profesor, pentru naţiunea română, pentru valorile ei autentice, hulite şi denigrate azi de alogeni şi de „cozile de topor” de pe la noi, care se plimbă libere prin această ţară, în „noua democraţie” impusă după decembrie1989, nu va fi uitat nici în Cer şi nici pe Pământ. Aşa cum Ţara, Neamul, nu l-a uitat şi nu-l va uita niciodată pe Omul şi patriotulcăruia dvs. i-aţi dedicat o mare parte din excelenta şi laborioasa dvs. activitate ştiinţifică, Mareşalul Ion Antonescu, tot aşa, Naţiunea, Ţara,nu vă va uita nici pe Domnia voastră. Atunci când vom aprinde o lumânare, vom aşterne o floare pe mormântul Domniei voastre, ori vom pomeni numele Dumneavoastră în Biserica strămoşească ortodoxă, ne vom aminti şi de cel ce a ordonat Armatei române să treacă Prutul întru dezrobirea naţiunii şi întregirea hotarelor Daciei!

Hristos Dumnezeu să vă facă parte, întru mântuire şi veşnicie, de binele şi dreptatea pe care nu le-aţi avut în această lume.

Cât de mult ne veţi lipsi, Domnule Profesor şi cât de mult vă vom evoca! Aşa cum, din 1 iunie 1946, îl evocăm pe cel despre care aţi scris atât de mult, în spiritul adevărului istoric: Cât de mult ne lipsiţi, Domnule Mareşal!

Admiratori ai istoricului autentic şi preţuitori ai omului de caracter, Gheorghe Buzatu, strămutat dintre noi.

Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească şi să-l aşeze „în loc luminat, în loc cu verdeaţă, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin.”. Amin!

Conf. univ. dr. Iscru D. Gheorghe,

Av. Iscru Adrian

Lasati un comentariu