Inventarierea terenurilor conform Legii nr. 165/2013

• publicat la: 7 November 2013
Inventarierea terenurilor conform Legii nr. 165/2013

La iniţiativa prefectului Eugeniu Avram, în data de 7 noiembrie, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a avut loc o şedinţă de informare privind  stadiul de inventariere a terenurilor conform Legii nr. 165/2013, precum şi a problemelor cu care se confruntă unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Satu Mare în activitatea de inventariere.

Şedinţa a fost condusă de şeful Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului, juristul Cosmin Dorle, la şedinţă fiind invitaţi să participe preşedinţii şi specialiştii în măsurători topografice din cadrul comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor în baza Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Cu această ocazie, au fost identificate o serie de probleme cu care se confruntă specialiştii în măsurători topografice, toţi membrii prezenţi fiind atenţionaţi privind respectarea perioadei prevăzută de lege pentru finalizarea inventarierii terenurilor conform Legii nr. 165/2013, pentru unele dintre comisii fiind stabilită obligaţia de a raporta săptămânal stadiul inventarierii.

Totodată, s-a subliniat faptul că acele comisii care nu vor finaliza la timp inventarierea terenurilor vor fi pasibile de amendă conform prevederilor legale.

comentarii

de Horia Mărieș la 7 November 2013 - 22:17

Ar fi fost bine dacă acest comunicat de presă al Instituției Prefectului județului Satu Mare ar fi contținut și informația esențială referitoare la DATA CALENDARISTiCĂ la care comisiile locale sunt obligate să finalizeze inventarierea, implicit data de la care Institutia Prefectului jud. Satu Mare va putea începe să-i amendeze drastic pe ce-i care nu și-au făcut treaba la timp, așa cum rezultă din Legea nr. 165/2013.

Altfel, acest comunicat nu diferă cu mai nimic și conțineo același limbaj de lemn ca și comunicatele de presă ale secretariatului c.c al p.c.r.

Lasati un comentariu