Reconstituirea dreptului de proprietate din nou la mâna primarilor

• publicat la: 12 July 2016
Reconstituirea dreptului de proprietate din nou la mâna primarilor

Una dintre problemele cele mai importante care cad  in sarcina noilor autorități administrative  este problematica fondului funciar.  Atribuțiile comisiilor locale sunt stabilite prin Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, respectiv Legea nr. 165/2013, toate cu modificările și completările ulterioare.

Prefectul județului Satu Mare, în calitatea sa de Președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, a întreprins consultări cu reprezentanții comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Satu Mare, pentru a impulsiona activitatea acestora în vederea finalizării procesului de reconstituire a dreptului de proprietate funciară.

Din aceste consultări a reieșit că activitatea comisiilor locale de fond funciar este îngreunată, din varii motive. Deși județul Satu Mare a fost primul județ din tară care a finalizat inventarierea terenurilor agricole și forestiere impusă de  Legea nr. 165/2013  începând cu 1 octombrie 2014, totuși activitatea comisiilor trenează sau se desfășoară cu dificultate.

Pentru a elimina anumite inadvertențe și neconcordanțe în activitatea comisiilor locale, respectiv pentru a standardiza activitatea acestora Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare a adoptat, prin Hotărârea nr. 14/05.03.2015, Procedura privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Având în vederea alegerile desfășurate pentru alegerea noilor autorități administrative din 5 iunie 2016, prin adresa instituției noastre nr. 9463/05.07.2016 s-a solicitat primarilor nou aleși, respectiv secretarilor UAT – urilor, comunicarea propunerilor de modificare a ordinelor prefectului privind stabilirea componenței nominale a comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Solicitările de modificare sunt depuse la registratura instituției noastre, și progresiv, pe măsură ce acestea se înregistrează, sunt emise ordinele de stabilire a componenței nominale a comisiilor locale de fond funciar.

Lasati un comentariu