A sosit și la noi Crăciunul….

• publicat la: 21 decembrie 2013
A  sosit   și la noi  Crăciunul….

 Crăciunul  nu este o perioadă  şi nici un sezon, nu  este nici aşa-numita “stare  de  spirit” sau “magie” pe care mulţi încearcă să o descopere, ci mai degrabă este vorba de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care, prin faptul că a luat trup omenesc, a devenit asemenea nouă, făcându-ne împreună-mergători pe drumul spre mântuire.

Hristos  Se  naşte, slăviţi-L! Hristos  din  Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe  Pământ, înălţaţi-L!

Sceneta “Viflaimul”  ne  înfăţişează misterul  Naşteriii Domnului  în toate fazele  sale,  ne  transmite momentul de  la  „plinirea vremii”,  când taina iubirii lui Dumnezeu pentru  oameni S-a  arătat prin Întruparea Fiului Său  pentru  a fi  Mântuitor  lumii întregi.

Să ne minunăm cu mintea,  să săltăm cu inima pentru măreţia  acestui praznic luminos, în care  “Cerul şi Pământul în cântec  răsună!”

Acest  grandiose  şi unic eveniment a inspirit atât  literatura populară , cât  şi  pe cea cultă, astfel că, pornind de la vestea evanghelica : ,, Astăzi  S-a nascut  Hristos !” “ O,  ce  veste minunata! „, a servit ca motive  şi teme pentru multitidinea de  poezii  şi colinde.

            Şi totusi primul “colind”  a fost  cel  al îngerilor către păstori, anume : „Slavă întru cei de  sus lui Dumnezeu / Pe  Pământ  pace ,  întru oameni bunăvoire!

             Universalitatea  acestui  mesaj  transpare şi  străbate   peste veacuri  deoarece  se spune    : ,, cel care  nu are  Crăciunul  în inimă,  nu- l  va găsi nici  sub brad. „

             Asociem  sărbătoarea Naşterii Domnului cu peisaje feerice de iarnă, cu Moş Crăciun  cu barba  albă,  cu mese îmbelşugate, cu mulţi  colindători la poartă – vestitori de  sărbători .

            Mai  ales  acum  cei  apropiaţi ne sunt prezenţi cu daruri  şi cu suflet  blând , iertători şi binevoitori –    inima noastră devenind locul în care Pruncul Sfânt Se naşte.

 

        

Fără doar  şi poate , prin  acest demers ne reînnodăm legătura  cu  Dumnezeu,  iar  acel  loc tainic din apexul  inimiii va revărsa  har peste har, fericirea ne va  copleşi şi ni se vor însenina chipurile la  întâlnirea celorlalţi.

            Dacă în vechime  craii de la Răsărit  au adus daruri alese  :  aur -ca unui împărat,  smirnă- ca unui muritor , tămâie- ca pentru  un preot , atunci  iată că  şi  elevii   Şcolii Gimnaziale  Nr. 3  Carei  au pregătit  un moment  festiv – ca un buchet de  flori dalbe  – de colinde  şi poezii închinate  Praznicului  Naşterii  Mântuitorului .

             Colindatul  şi  uratul de sărbători  fiind  atât de  răspândite   în  tradiţia românilor,

elevii  clasei  a  VI –a  B ,  au pregătit  o serie  de   urări  păstrate drept zestre încă din bătrâni   , alături  de  elevii din clasa  a V – a B  care au recitat poezii  tematice, iar  în prima parte   sceneta  “Viflaimul”-ului a fost prezentată de  clasa  a VII a A, avându-i ca profesori  coordonatori  pe : Lavinia Acălfoaie, Mihaela Cornoc,  Carmen – Maria Dindelegan, Szilveszter Lorincz.

Fie ca Naşterea Domnului şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă bucure sufletele şi să vă dăruiască belşug, bincuvântări şi har, alături de bucurii diverse  împreună cu toţi cei dragi ai dumneavoastră.

Hristos S-a născut!

Prof. Carmen  – Maria  Dindelegan

Lasati un comentariu