Bilanţul Inspectoratului de Poliţie pe anul 2013

• publicat la: 24 ianuarie 2014
Bilanţul Inspectoratului de Poliţie pe anul 2013

Bilanţul instituţiei Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare pe 2013, a fost făcut public de către şeful acesteia,Constantin Taloş, în prezenţa directorului Direcţiei Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Poliţiei Române, Nicolae Marinescu, şi a oficialităţilor locale.

Conform celor prezentate,IPJ Satu Mare se confruntă cu lipsuri in ce priveste dotarea cu autospeciale dar si cu fondul imobiliar.In ce priveste schema de personal,aceasta este completată in proportie de 91,42% si cuprinde 163 ofiţeri, 559 agenţi şi un număr de 35 personal contractual,adică  1 poliţist la 478 de locuitori din judet.

Un număr de 7528 de infractiuni au fost sesizate IPJ dintre care un număr de 945 au fost de  natură economico-financiară si 4314 de natură  judiciară.

Starea generală de securitate a cetăţeanului  a avut  de suferit, ca urmare a faptului că formele de criminalitate cunosc noi tipologii de manifestare.

 Obiectivul primordial în anul 2013 a fost performanţa serviciului poliţienesc, în activitatea desfăşurată punând accent pe solicitudine şi respect faţă de cetăţean, precum şi pe combaterea cu fermitate a ilegalităţilor comise pe teritoriul de competenţă.

Managementul resurselor umane a  vizat  îmbunătăţirea climatului organizaţional, precum şi de integrare în profesie, creşterea gradului de responsabilizare al poliţiştilor pentru îndeplinirea exemplară a serviciului poliţienesc în beneficiul comunităţii.

Statul de organizare al Inspectoratului are prevăzute 828 funcţii  (175 de ofiţeri,  617 de agenţi şi 36 de personal contractual) şi este ocupat în proporţie de 91,42%.  În prezent  unitatea noastră este încadrată cu 163 ofiţeri, 559 agenţi şi 35 personal contractual, raportat la populaţia judeţului însemnând 1 poliţist la 478 de locuitori.

Managementul eficient şi eforturile depuse de majoritatea personalului  au condus la menţinerea disciplinei în rândul efectivelor. Aceste premise au contribuit la obţinerea de rezultate bune şi foarte bune, astfel că 20 cadre (8 ofiţeri şi 12 agenti) au fost avansate în gradul profesional următor înaintea expirării stagiului minim. În acelaşi timp au fost acordate 265 felicitări scrise .

Pentru prevenirea comiterii de abateri de către poliţişti au fost aplicate 150 atenţionări şi au fost sancţionaţi 8 poliţişti.

Pe lângă activităţile pe linie de standarde şi proceduri a fost întocmit Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial , urmărindu-se în acest sens implementarea la nivelul Inspectoratului a celor 25 de standarde operaţionale M.A.I. Totodată s-a procedat la întocmirea şi actualizarea registrului de riscuri şi înregistrarea a 430 proceduri din care 48 sunt proprii.

La capitolul  sisteme informatice şi de comunicaţii, am reuşit menţinerea funcţionării în bune condiţii a acestora pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor operative. Pentru  realizarea  unei  mai  bune  coordonări  a echipajelor aflate în teren, în cursul acestui an, folosind echipamentele GPS existente pe staţii, vom trece la monitorizarea tuturor echipajelor din teren cu ajutorul unei hărţi digitale. Obiectivul propus este: creşterea operativităţii cu ocazia intervenţiei la eveniment.

Implementarea în cursul anului 2013  a Concepţiei unitare de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică a dus la o reconfigurare semnificativă a atribuţiilor şi misiunilor, atât conceptual cât şi organizaţional, fiind direcţionate înspre: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, combaterea infracţionalităţii, a criminalităţii transfrontaliere, creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu alte instituţii abilitate, operaţionalizarea şi eficientizarea posturilor de poliţie comunale, siguranţa în şcoli şi în zona unităţilor de învăţământ, creşterea gradului de asigurare a bunurilor, valorilor şi persoanelor prin sisteme de pază şi sisteme de securitate.

Pentru asigurarea unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora au fost efectuate 2290  activităţi preventive, din care 788  pe linia absenteismului şcolar, fiind aplicate 814 sancţiuni contravenţionale şi depistaţi 1059  elevi care absentau de la cursuri. Astfel  s-a reuşit stăpânirea infracţionalităţi pe această linie în cursul anului 2013, fiind sesizate 9 infracţiuni comise de elevi.

În contextul evenimentelor care au avut loc la nivel naţional, o atenţie deosebită a fost acordată verificării sistemelor de securitate, a celor tehnice de alarmare împotriva efracţiei de la unităţile  financiar bancare, casele de schimb valutar, case de amanet, casierii de pariuri sportive, loterii, casierii ale furnizorilor de utilităţi, centre comerciale,  magazine mari şi staţii de distribuţie a carburanţilor, fiind efectuate 2651 controale şi aplicate 118 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 636 000  lei.

Efectivele de ordine publică au verificat 2695 reclamaţii (1187 în mediul urban şi 1508  în mediul rural), au verificat deţinătorii de armă în 1393 de situaţii, au participat la 49 executări silite, au pus în executare 1336 mandate de aducere din care 976 cu însoţirea persoanei.

În colaborare cu Serviciul de Acţiuni Speciale structurile operative ale Inspectoratului au desfăşurat 590 acţiuni cu risc ridicat constând în razii, descinderi, percheziţii, realizarea unor flagranturi, escorte, reconstituiri, aplanarea scandalurilor.

În cursul anului precedent efectivele de ordine publica au desfăşurat 1265 acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii pe teritoriul de competenţă şi au participat la 877 măsuri de asigurare a ordinii şi siguranţei publice.

Ca urmare a activităţilor desfăşurate efectivele de ordine publică au constatat 1826 infracţiuni ( 239 în mediul urban, 1587 în mediul rural) ceea ce reprezintă 36,56% din totalul celor în care s-a început urmărirea penală în judeţ.

Efectivele de ordine publică au verificat 2675 reclamaţii (1332 în mediul urban şi 1343 în mediul rural), au verificat deţinătorii de armă în 2630 de situaţii, au participat la 45 executări silite, au pus în executare 1395 mandate de aducere din care 1073 cu însoţirea persoanei. În acelaşi timp au verificat în teren în vederea punerii în legalitate, 8203 persoane cărora le-a expirat valabilitatea actelor de identitate sau au împlinit vârsta de 14 ani.

Domeniile prioritate de acţiune preventivă abordate la nivelul Inspectoratului de Judeţean Poliţie au fost prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor , prevenirea infracţiunilor de furt din locuinţe şi a infracţiunilor cu violenţă. Analiza dinamicii criminalităţii din anii anteriori a evidenţiat faptul că categoriile de infracţiuni menţionate anterior au reprezentat o pondere însemnată în ansamblul fenomenului infracţional determinând astfel alegerea prevenirii acestui segment de infracţionalitate ca prioritate naţională a Poliţiei Române , în anul 2013.

Domeniile prioritare de acţiune preventivă a Poliţiei Române au fost transpuse şi la nivelul judeţului nostru. La nivelul întregului judeţ s-au desfăşurat activităţi în şcoli şi licee în cadrul Campaniei “Fără violenţă în şcoli” pe linia prevenirii criminalităţii la care au participat peste 900 de elevi şi 55 de cadre didactice .

Campania „Nu lăsa violenţa să te transforme în infractor!” a continuat , iar   ca element de noutate în anul 2013 , campania desfăşurată iniţial în licee , a fost extinsă în centrele de plasament şi casele de tip familial .

            În cadrul activităţilor de prevenire, un rol important îl ocupă ZIUA PORŢILOR DESCHISE. Activităţile organizate în anul 2013 sunt o continuare a celor din anul precedent şi au ca scop apropierea tinerilor de poliţie şi eliminarea barierelor de comunicare/relaţionare dintre cetăţeni şi această instituţie.

În cadrul  activităţilor desfăşurate pe linia relaţiilor cu publicul au fost înregistrate 2755 petiţii, au fost primiţi  în audienţă 2146 cetăţeni şi au fost eliberate 27.003 certificate de cazier judiciar.

Am îmbunătăţit cooperarea cu componentele societăţii civile reprezentate de instituţii, organizaţii şi organisme ce funcţionează la nivel local, ocazie cu care am urmărit prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă.

           În cursul lunii octombrie   2013, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare  a organizat competiţia „Cel mai puternic poliţist din România  „fiind prima acţiune  de acest gen desfăşurată pe teritoriul ţării noastre şi în Europa. La competiţie au participat echipe formate din câte 2 poliţişti români din cadrul Serviciilor pentru Acţiuni Speciale, reprezentând 37 de judeţe din ţară. Poliţiştii sătmăreni au fost reprezentaţi  cu succes de agent principal de poliţie  Mândruţ Gabriel  şi agent şef adjunct de poliţie Varhanioschi Florin, care au urcat pe primul loc al podiumului.

          Competiţia europeană SPARTA 300, organizată de TEK – Unitatea Centrală Antiteroristă a Ungariei, ce s-a desfăşurat la finele lunii noiembrie în Ungaria, a reunit 14 echipaje din structurile speciale ale Poliţiei, din 10 ţări europene, membre ale organizaţiei ATLAS, organizaţie specializată în lupta împotriva terorismului. Agent şef adjunct de poliţie Lazin Horatius şi agent principal de poliţie Mândruţ Gabriel, doi dintre luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Satu Mare,  au urcat pe podium, cucerind medalia de argint  premiul special pentru cel mai compact şi bine organizat echipaj, reuşind să impresioneze juriul prin modul în care cei doi s-au completat reciproc şi au colaborat în concurs.

Prin activităţile desfăşurate am reuşit contracararea cu succes a tendinţelor de escaladare a criminalităţii pe teritoriul de competenţă, astfel  că în momentul de faţă putem afirma că în judeţul nostru nu avem un fenomen infracţional de amploare.

Prin intensificarea activităţilor în domeniile considerate prioritare vom încerca să realizăm următoarele obiective propuse pentru anul 2014: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale şi a contrabandei, reducerea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, reducerea numărului de tâlhării şi  furturi, reducerea victimizării rutiere, intensificarea activităţilor de colaborare cu poliţia maghiară, prin desfăşurarea de acţiuni comune, pe teritoriul celor două judeţe (Satu Mare şi Szabolcs Szatmar Bereg) pentru reducerea victimizării rutiere, asigurării ordinii publice în zonele aglomerate, prevenirea şi combaterea furturilor din locuinţe.

Lasati un comentariu