ISU „SOMES” : serviciile voluntare primesc fonduri de la bugetul local

• publicat la: 11 martie 2014
ISU „SOMES” : serviciile voluntare primesc fonduri de la bugetul local

“Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea.”
           Voluntariatul poate fi desfăşurat în mai toate activităţile sociale, începând de la asistenţa socială, protecţia mediului, prim-ajutor, integrare socială, cultură, etc., însă în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, la nivelul consiliilor locale, s-au constituit servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă. Serviciile voluntare funcţionează în conformitate cu Regulamentele de organizare şi funcţionare adoptate de Consiliile locale si avizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „SOMES” al judeţului SATU MARE.

            Autorităţile locale reprezintă interfaţa dintre comunitate şi voluntari, acestea având atribuţii privind evidenţa, alarmarea, dotarea şi echiparea personalului. Ca surse de finanţare, serviciile voluntare primesc fonduri de la bugetul local, donaţii şi contribuţii ale unor operatori economici,  instituţii bancare şi din accesarea de fonduri prin programe europene.  Sediile şi utilităţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii.

        Astfel în prezent în judeţul Satu Mare sunt înfiinţate în subordinea consiliilor locale 65 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Acolo unde autorităţile publice locale s-au implicat activ în ceea ce priveşte voluntariatul în situaţii de urgenţă s-au observat rezultate notabile în toate aspectele ce privesc constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, , care au reuşit, obţinerea de autospeciale de stins incendii ori înlocuirea autospecialelor de stins incendii existente cu altele mai performante, precum şi încheierea în mare parte a contractelor de voluntariat pentru locurile disponibile în cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Lasati un comentariu