PNL a depus o iniţiativă legislativă pentru simplificarea procedurilor de impunere şi colectare a impozitului pe venitul agricol

• publicat la: 12 March 2014
PNL a depus o iniţiativă legislativă pentru simplificarea procedurilor de impunere şi colectare a impozitului pe venitul agricol

Parlamentarii Partidului Naţional Liberal au depus miercuri, 12 martie 2014, o iniţiativă legislativă de modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Propunerea legislativă a deputaţilor liberali prevede ca impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţile agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, să se achite în numerar la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care contribuabilii îşi desfăşoară activitatea.

Textul normativ propune modificarea O.G. 8 / 2013 în sensul simplificării procedurilor de impunere şi colectare a impozitului pe venitul agricol şi în sensul modului în care se distribuie sumele colectate.

Legislaţia actuală, aproape imposibil de aplicat

“În prezent, legislaţia în domeniu este dificil, dacă nu chiar imposibil de aplicat. La ora actuală, producătorul trebuie să meargă la Direcţia Fiscală Judeţeană, unde declară suprafeţele şi/sau animalele care pot fi obiectul impozitării, ANAF calculează impozitul şi-l comunică producătorului, după care producătorul mai face două drumuri la ANAF ca să plătească, în două tranşe, impozitul pe anul în curs. Avem producători aflaţi la sute de kilometri distanţă faţă de biroul ANAF unde trebuie să îşi plătească impozitul”, a explicat deputatul Stelian Dolha, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi unul dintre semnatarii iniţiativei legislative.

Parlamentarii liberali propun ca atribuţiile de impunere şi de colectare a sumelor să se facă la sediul Primăriei. Astfel, decizia de impunere se va face pentru activităţile supuse impozitării, în baza datelor emise de APIA, pentru activităţile pentru care producătorii au primit efectiv subvenţii.

Pentru activităţile agricole care nu fac obiectul subvenţiei, dar sunt impozitabile, decizia de impunere se va lua de către unitatea administrativ-teritorială, în baza certificatelor de producător emise. “În acest fel, impozitarea se face doar pentru acele activităţi agricole care nu au caracter de subzistenţă, simplificându-se procedura de impunere şi de calculare a sumelor datorate”, motivează liberalii iniţiativa menită să se constituie într-un sprijin concret pentru fermele de subzistenţă.

“Primăria calculează impozitul în baza datelor transmise de APIA, doar pentru acele culturi / animale pentru care producătorul agricol a primit subvenţie. Pentru activităţile agricole, care sunt efectuate în vederea comercializării produselor, dar nu se primeşte subvenţie de la APIA, impozitarea se face în baza Certificatului de Producător emis de Primărie (fără de care nu se  poate face comerţul)”, a explicat deputatul Stelian Dolha care ar trebui să fie modul de calcul al impozitării fermierilor.

Plata impozitului, după recoltare

Impozitul se va plăti în continuare în două tranşe, însă acestea vor fi ale anului agricol anterior, pentru care producătorul agricol a primit subvenţia şi a reuşit valorificarea recoltei.  

Un alt motiv pentru schimbarea Ordonanţei prin iniţiativa PNL îl reprezintă faptul că prin reglementările în vigoare, sumele colectate prin impozitul pe venit agricol merg, în întregime, la bugetul de stat. “Această prevedere s-a introdus in ciuda opoziţiei PNL şi astfel, la momentul actual, primăriile  rămân fără surse de venit, astfel încât primarii sunt obligaţi să aştepte fonduri alocate de la Ministerul Dezvoltării”, a subliniat deputatul PNL Stelian Dolha.

Colectarea impozitelor pe venit agricol conform proiectului PNL ar face ca unităţile administrativ teritoriale să fie foarte interesate în colectarea acestor sume.

În al doilea rând, sumele colectate se vor distribui conform art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ceea ce asigură respectarea principiilor autonomiei locale, a pricipiilor dezvoltării armonioase a tuturor zonelor ţării. “Propunerea noastră, a liberalilor, clarifică faptul că suma colectată de către Primărie trebuie distribuită conform Legii Finanţelor Publice actuale – Legea 273/2006: 41,75% rămân la bugetul local, 11,25% la bugetul judeţului, 18,5% merg într-un cont separat la Direcţia Finanţelor pentru echilibrarea bugetelor locale, iar restul merg la bugetul consolidat al statului. Prin implementarea iniţiativei, deviza liberală Prin noi înşine devine cu adevărat funcţională la nivel local. Primarii vor fi motivaţi să colecteze impozitele şi putem să vorbim de o auto-susţinere locală”, a mai declarat deputatul Stelian Dolha în numele iniţiatorilor proiectului legislativ.

Lasati un comentariu