Lansarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD – ETAPA A III-A”

• publicat la: 16 April 2014
Lansarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD – ETAPA A III-A”

În data de 27 martie 2014, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a III-a”. 

Din partea beneficiarului – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” – a semnat domnul Vákár István, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”, iar din partea organismului intermediar, a semnat domnul Marcel-Ioan Boloş, director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 11.600.000,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 11.368.000,00 lei.

Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Obiectivele specifice:

Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat de către unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii de acţiune şi reacţie adecvată a centrelor judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentelor de urgenţă;

Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice judeţene de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de echipamente specifice moderne, eficiente şi performante;

Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională între centrele judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest precum şi a centrului regional/centrelor judeţene cu cele din judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei, salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor.

Rezultate estimate:

6 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime

reducerea timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor/ dezastrelor până la 12’ în zonele rurale şi 8’ în zonele urbane.

Grupul ţintă: populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă de pe raza Regiunii Nord  Vest.

Beneficiari direcţi:

inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj;

baza regională din Regiunea  Nord Vest, care va fi localizată în Municipiul Cluj-Napoca;

angajaţii şi voluntarii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore;

Beneficiari indirecţi:

un număr de 2.600.132 persoane reprezentând populaţia din Regiunea Nord-Vest

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Lasati un comentariu