Transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2014

• publicat la: 3 April 2014
Transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2014

 

În data de 10 martie 2014 a fost afişată lista tuturor posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate la acest moment dat din judeţul Satu Mare.

Această listă cuprinde un număr de 735 posturi didactice / catedre vacante din care 405 complete şi 330 incomplete şi un număr de 126 posturi didactice / catedre rezervate din care 121 complete şi 5 incomplete.

Tot în data de 10 martie 2014 a fost afişată lista cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2014. Această listă a cuprins un număr de 59 persoane. Dintre aceste persoane, una şi-a depus dosar de pensionare anticipată (cu două luni înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare) iar uneia dintre persoane i s-a soluţionat restrângerea la finalul sesiunii de înscriere în clasa pregătitoare, prin reînfiinţarea clasei.

Din cele 57 cadre didactice titulare cu restrângere de activitate, un număr de 33 s-au soluţionat prin transfer, 8 prin detaşare în interesul învăţământului, iar 16 au rămas cu restrângerea de activitate nesoluţionată din diferite motive. Astfel, 4 dintre aceştia se află în pensie de invaliditate, 5 nu au avut ce să aleagă, nefiind niciun post vacant sau rezervat în listă la disciplina lor, 4 nu au vrut să solicite post, neexistând un post vacant în apropierea domiciliului lor, 2 au fost absenţi, iar o persoană a solicitat concediu fără plata salariului pentru anul şcolar 2014-2015.

Toate restrângerile de activitate rămase nesoluţionate la această dată vor putea fi soluţionate până la începutul anului şcolar 2014-2015 pe catedre rezervate.

 

Lasati un comentariu