Se reia Programul “Lapte – Corn”

• publicat la: 15 octombrie 2014
Se reia Programul “Lapte – Corn”

Judeţul Satu Mare prin Consiliul Judeţean Satu Mare a procedat în data de 14.10.2014 la semnarea acordurilor – cadru şi a contractelor subsecvente având ca obiect furnizarea produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Satu Mare, cu operatorul economic, SC MEDIA POP ART SRL, Turda, declarat câştigător în urma finalizării procedurii de licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică.

Durata acordurilor – cadru este de 2 ani şcolari (2014- 2015 şi 2015- 2016) şi are ca obiect distribuirea laptelui UHT, având 200 ml/unitate, cu 1,8 % grăsime.

Acordurile – cadru au fost împarţite pe 4 loturi având valoarea estimată fără TVA după cum urmează: pentru Lotul 1 (zona Satu Mare)– 4.039.697 lei; Lotul 2 (zona Carei)- 1.445.890 lei; Lotul 3 (zona Oaş) – 1.812.830 lei; Lotul 4 (zona Tăşnad) – 1.371.118 lei.

Conform contractelor subsecvente acordurilor – cadru încheiate pe 4 loturi, pentru anul şcolar 2014-2015, furnizarea produselor lactate va începe în data de 15.10.2014 şi va înceta odată cu terminarea anului şcolar 2014-2015, având o durată de 155 de zile şcolare. Valoarea contractelor subsecvente pentru fiecare lot în parte calculată la preţul unitar ofertat fara TVA de 0.62 lei/ unitate este de: pentru Lotul 1 -1.677.041,10 lei; pentru Lotul 2- 602.162,60 lei; pentru Lotul 3- 743.429,60 lei; pentru Lotul 4- 578.329,80 lei.

Potrivit anexelor la contractele subsecvente încheiate, numărul beneficiarilor pe judeţ este de 37.471, astfel: 17.451 beneficiari –  Lotul 1 (zona Satu Mare), 6.266 beneficiari – Lotul 2 (zona Carei), 7.736 beneficiari – Lotul 3 (zona Oaş), 6.018 beneficiari – Lotul 4 (zona Tăşnad).

Furnizarea acestor produse lactate se realizează în cadrul Programului Guvernamental “Lapte – Corn” prin grija Consiliului Judeţean Satu Mare – Judeţului Satu Mare. Finanţarea Programului este asigurată din fonduri de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului.

Distribuţia produselor lactate a întârziat faţă de începerea anului şcolar, independent de voinţa Judeţului Satu Mare, pe motiv de neprezentare de oferte şi interes din partea operatorilor economici care au manifestat indiferenţă la invitaţia Judeţului Satu Mare de a-şi depune oferte în cadrul procedurilor de atribuite iniţiate şi derulate anterior.

 

Lasati un comentariu