Terenurile din apropierea frontierei nu se pot vinde fără aviz

• publicat la: 27 October 2014
Terenurile din apropierea frontierei nu se pot vinde fără aviz

Persoanele care deţin terenuri extravilane amplasate în apropierea frontierei de stat nu le pot vinde decât cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, potrivit Legii nr. 17/2014, care a intrat în vigoare pe data de 11 aprilie 2014.

Astfel, potrivit art. 3 al Legii nr. 17/2014, „terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare”.

Totodată, potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară au obligaţia de a nota în cartea funciară a imobilelor situate în apropierea graniţelor ţării „imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. 1 din Legea nr. 17/2014”. Această modificare se face din oficiu şi nu implică niciun cost din partea proprietarilor.

O.C.P.I. Satu Mare va trimite comunicări tuturor persoanelor care deţin terenurile vizate de Legea nr. 17/2014, dar şi extrase de carte funciară pe care va exista menţiunea „imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. 1 din Legea nr. 17/2014”.

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Ligia Patricia ZELETel.: 0261-714567          E-mail: ligia.zele@ancpi.ro

Lasati un comentariu