IANCULEŞTENI !

• publicat la: 2 mai 2015
IANCULEŞTENI !

FILA MACABRĂ A FIINŢĂRII VOASTRE ISTORICE

DICŢIONAR CU MONŞTRII
IV

De acolo din soborul cu îngeri Badea Petre Oneţ, îl ştiţi Domniile   Voastre, din spusele bătrânilor satului, cel plecat în veşnicie în  septembrie  1940, unul din sutele de români răpuşi de gheara criminală a  maşinii de ucis preparată cu mult sârg în criminala Ungarie a deceniului  IV al secolului trecut de către maşina de spălare de creiere şi   instigare la ucideri în masă, instituţionalizată în câmpul panonic de    către Horthy Miklos şi camarila sa criminală, ei bine badea, aşteaptă  desluşiri, pentru că el s-a născut şi s-a format sub puterea moralei   creştine iar ceea ce s-a întâmplat atunci contravine amintitei morale.

După cum mărturiseşte parohul de bună amintire al comunităţii domniilor  Voastre, preotul Gheorghe Munteanu, Petre Oneţ şi alţi patru ianculeşteni şi-au pierdut viaţa în urma torturilor produse prin schingiuiride către  honvezii unguri, apoi:„ În zilele de 11; 12; şi 13 octombrie 1940, o  haită .. de unguri horthyşti din Carei condusă de preotul reformat, înarmaţi cu puşti, pari, furci, securi, lanţuri şi alte corpuri  contondente, însoţiţi de  jandarmi, au rănit 26 de români din care doi au  murit pe loc.

În ziua de 15 octombrie 1940, o trupă de jandarmi însoţiţi  de huligani unguri din Carei, s-au deplasat în satul nostru. I-au scos   în stradă pe toţi românii în centrul satului, apoi i-au încolonat pe patru rânduri. Cei răniţi au fost puşi pe tărgi improvizate, apoi au fost  conduşi pe jos 7 kilometri până la gara din Carei, urcaţi în vagoane de  vite şi expediaţi spre frontiera cu România… Nu am putut nici să-i  îngropăm pe cei care au fost ucişi.”… După alungarea noastră, în casele  noastre au fost aduşi din Ungaria cetăţeni unguri din formaţia  paramilitară „Vitez Rend” (Ordinul Vitejilor). De alt fel, satul nostru  în perioada 1940-1945 a fost numit „Vitez Telek” (Satul Vitejilor).”

N.N. Halal vitejie, o localitate umplută artificial cu scursuri fără   conştiinţă ce contrar moralei creştineau devenit „încăpuţi”, a se  înţelege împroprietăriţi, prin ruinarea vieţii celor expulzaţi, pentru că potrivit cu declaraţia din care am citat, „La  plecarea  noastră  din  sat  nu  am  avut voie  să  luăm   nimic.

***
Iar pentru că Badea Petre Oneţ aşteaptă desluşiri le vom furniza în  rândurile ce urmează:

În deceniul patru al secolului trecut în Ungaria, populaţia a fost atent  preparată pentru vânătoare şi ucidere de români. Propaganda „pro-ucidere    desfăşurată aici depăşeşte  limitele chiar şi a pornirilor întru   sălbăticie. Iar pentru a nu rămâne în zona unor afirmaţii fără acoperire   vom lămuri  lucrurile mai jos.

În buna tradiţie a moştenirii lăsată de către Kosuth Lajos care în  timpul   revoluţiei din1948-49 a lăsat în urmă uciderea a patru zeci de mii de   români, şi de Petofi Şandor care   prin uciderea în masă a românilor din localităţile: Albeşti;Caşova; Chirileu (Sânpaul); Cerd Miel; Ungheni;Deneş; Galeşti; Ciuluş; Ibăneşti Lechinţa de Mureş; Luduş; Lucriu; Lunca; Mihăieştii de Câmpie; Mihăşel; Nadeş; Orosia; Pelea; Răzoare;Sovata; Sărmăşel; Suplacu; Valea Izvoare; Valea Largă; Vânători; Vidrăscău; Viişoara; Zau de câmpie; şi Sărmaş, protipendanda politică   budapestană a procedat la canalizarea conştiinţei populaţiei maghiare în  spiritul urii faţă de români, cu îndemnul de a fi ucişi fără cruţare.
Pentru elucidare :

În 1939 Ducsa Csaba pune în pagină programul unui posibil progrom în cartea „Nincs Kegyelem! (Fără Milă!) din care reţinem:
„/Naţia ungară este cea mai splendidă realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaşte decât victoria. În noi fierbe sângele lui   Attila, a lui Arpad şi a lui Gingis Han./
/Eu nu aştept să vină răzbunarea, nu aştept! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi va ieşi în cale! Pe fiecare îl voi suprima! Nu va fi îndurare./
/Voi aprinde noaptea satele valahe! Voi trece prin sabie toată populaţia! Voi otrăvi fântânile! Voi ucide până şi copii din leagăn!/
/În germen voi distruge acest neam de ticăloşi! Nu va fi pentru nimeni nici o milă. Nici pentru copii din leagăn! Nici pentru _mama care va   naşte copil._/
/Voi suprima fiecare valah şi atunci nu va mai fi în Ardeal decât o singură naţiune, cea maghiară, naţia mea, sângele meu! Voi face   inofensivi viitorii Horia şi Cloşca! Nu va fi Milă!”!!!
Un  alt   instigator  istoric  la   crime  de   genocid, care a otrăvit în timpul istoric la care se referă acest material avea să  fie  Dardai Lorand, de  la  care  printre altele reţinem:
„Voi   ucide fiecare valah pe care-l voi întâlni. Fără milă! O să trec toată populaţia prin sabie, voi otrăvi fântânile, voi ucide bebeluşii, până nu va exista decât o singură rasă înTransilvania, cea maghiară”./

Dacă în Ianculeşti au fost ucişi şase oameni şi a fost expulzat tot   satul, la Ip şi Treznea sălbăticia honvezilor a fost mult mai de  anvergură, au fost sacrificaţi prin împuşcare sute de români, femeilor gravide li s-a spintecat pântecul pentru a scoate şi batjocori fătul, s-au împuşcat copii, au fost sacrificaţi de a valma, românii la care  etnicii maghiari locali au arătat cu degetul că acolo locuieşte o familie de români.

Ceea ce s-a întâmplat în localităţile amintite, dar la scară mai mică avea să se repete şi în satele şi oraşele pe care le vom enumăra: Cerişa;Marca; Breţcu; Mureşenii de Câmpie; Mihai Bravu; Ciumărna; Zalău; Huedin; Belin; Zăbala,Halmmaşd; Sântion; Coznicii de Jos; Camăr; Aghireş; Sucutard; Suciu de Sus; Sărmaş; Tărian; Prundu Bârgăului; Cătina; Răchitiş; Fânaţe; Luduş; Gădălin; Turda. La Moisei au fost ucişi 31 de români şi au fost incendiatetrei sute de gospodării, etc.

Punând în pagină ororile din 1940 şi 1944, pe de o parte şi modul minuţios în care populaţiei maghiaredin Ungaria li s-a indus că uciderea   de români conduce înspre o virtute patriotică, nedumiririle ce-l vor fi încercând pe Badea Petre Oneţ acolo sus în soborul ingerilor, locaţie în    care-şi durează veşnicia, precum şi nedumiririle ce vă încearcă pe Domniile Voastre descendenţii expulzaţilor din 1940, cei care aţi   monumentalizat un îndemn al cărui mesaj îl redăm: /„Spuneţi generaţiilor viitoare că toţi locuitorii acestei aşezări româneşti am fost expulzaţi şi deportaţi de către Ungaria fascisto-hortistă în urma dictatului de la Viena din 30 august 1940”, /pot avea dezlegare prin aceia că vi se spune pe bază de date istorice, pe bază de bibliografia crimei , texte prin intermediul căror s-a exercitat un criminal proces de spălat creierii populaţiei, maghiare, în anii 30 şi 40 ai secolului trecut, astfel încât cei ce au intrat într-un Ardeal paşnic predat, au pus la cale crimele de genocid între care se enumără şi  suferinţa antecesorilor Domniilor Voştri, ianculeştenii anului 1940.

1 mai 2015

Tiberiu Vanca

comentarii

de elc la 6 mai 2015 - 11:21

Nu uitam

Lasati un comentariu