Referendum blocat la Călinești Oaș din motive financiare

• publicat la: 9 iulie 2015
Referendum blocat la Călinești Oaș din motive financiare

Serviciul juridic şi contencios administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului, analizând Hotărârea nr.21/2015 privind organizarea unui referendum local, adoptată de Consiliul local Călinești Oaș în ședința extraordinară din data de 22 iunie 2015 a constatat următoarele:

Conform prevederilor art.61 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, completată și modificată, cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului local se suportă din bugetul comunei. Prin adresa Serviciului Fiscal Orăşenesc Negreşti Oaş nr.114514/09.06.2015 se comunică faptul că întrucât pe numele comunei Călinești Oaș sunt depuse mai multe adrese de înființare a popririi, nu se vor putea deconta cheltuieli până la achitarea acestora, cu excepția cheltuielilor care se încadrează la art.781, alin.5  din Codul de Procedură Civilă. De asemenea, din informarea Primarului comunei Călineşti Oaş nr.512/07.07.2015, transmisă Prefectului Judeţului Satu Mare, rezultă faptul că nu se pot face plăţi necesare organizării referendumului şi că în mod cu totul inexplicabil cu ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri a fost însărcinat primarul. Având în vedere prevederile legale în vigoare, în actualele condiţii, referendumul local aprobat prin Hotărârea nr.21/2015 de către Consiliului local Călineşti Oaş, nu se va putea organiza.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu, potrivit prevederilor art.46 alin.2 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, completată și modificată, a informat de îndată Ministerul Afacerilor Interne cu privire la Hotărârea nr.21/2015 adoptată de Consiliul local Călinești Oaș, precum și cu privire la situația financiară în care se află în prezent comuna Călinești Oaș, în vederea identificării unor măsuri ce se impun a fi aplicate pentru soluţionarea acestei speţe.

În data de  07.07.2015 s-au împlinit trei luni de când angajaţii primăriei Călineşti Oaş nu şi-au primit salariile. Cetăţenii comunei sunt in beznă, fără iluminat public.

    Începând cu data de 01.08.2015, nici firma de salubrizare  nu  va mai ridica gunoiul din cauza neachitării facturilor restante pe lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie.

     Sistemul de alimentare cu apă a comunei,va fi sistat. Acest lucru se datorează faptului că primăria nu şi-a achitat facturile de energie electrică către furnizorul de energie. Acest fapt, pe lângă sistarea alimentării cu apă, va genera şi sistarea alimentării cu energie electrică a obiectivelor gestionate de primarie.

Situaţia în care se găseşte comuna astăzi, se datorează unei declaraţii date pe propria răspundere de către primarul comunei Călineşti Oaş, în anul 2008, la proiectul European , măsura 322, “ Alimentare cu apă, canalizare, asfaltare, drumuri şi înfiinţare grădiniţă cu program normal în comuna Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare ”. Din declaraţia pe propria răspundere a primarului, Direcţia Control şi Antifraudă, a constatat următoarele incompatibilitati : neadevarată, nu corespunde realităţii, falsă, mincinoasă, documente incomplete, expirate, inexact. Pentru aceste fapte conform legii penale aceste infracţiuni sunt pedepsite cu închisoarea, dar pentru acestea cineva trebuie să ia o poziţie fermă şi corectă.

Suma de 2,5 milioane de euro pentru care comuna Călineşti Oaş este azi executată silit, nu poate fi recuperată din bugetul comunei, iar contractarea unui împrumut de 11.000.000 lei, aşa cum susţine primarul comunei este o povară aruncată pe spinarea cetăţenilor pe termen foarte lung.

Pentru acest împrumut  se dorea  organizarea unui Referendum, la data de 09.08.2015, conform H.C.L nr. 21/ 22 iunie 2015.

 

Lasati un comentariu