Acad. Emil Burzo la 80 de ani. Mesajul ASTRA Carei

• publicat la: 1 august 2015
Acad. Emil Burzo la 80 de ani. Mesajul  ASTRA Carei

Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca a găzduit  joi,30 iulie 2015,  Simpozionul omagial internaţional   dedicat savantului şi distinsului Acad. Prof. univ. dr. EMIL  BURZO, Preşedinte al Filialei clujene a Academiei Române, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Frumoasa sală s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru  cei veniţi în număr mare să îi fie alături Regelui Fizicii Româneşti, după  cum afirma ieri, distinsul prof. Onufrie Vinţeler.

Cuvântul de deschidere a aparţinut Acad. Prof.dr. Ioan Aurel Pop – Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Au rostit  pe rând alocuţiuni  I.P.S.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolit Ortodox al Clujului, Maramureşului şi Sălajului,P.S.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, GYÖRKE Zoltán, suprefectul judeţului Cluj, Prof.dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Prof.dr. Teodor Ardelean din partea centrului universitar Baia Mare, Prof.dr. Aurel Pop, Decanul Facultăţii de Fizică Cluj-Napoca, Acad. Prof.dr. Marius Porumb, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Prof.dr. Wilhelm Kappel, ICPE-CA Bucureşti, Prof.dr. Olivier Isnard, Universitatea „Joseph Fourier”, Institut Neel, Grenoble, Preşedinte al Federaţiei Franceze de Materiale – Realizări ştiinţifice de excepţie ale Acad. Prof.dr. Emil Burzo, Dr. Dumitru Mihalache, Membru corespondent al Academiei Române iar la final , Acad. Prof.dr. Emil Burzo – personalitate marcantă a mediului academic din România.

“Într-un ‘Spirit  cumpătat de ceremonie, ca atribut al popoarelor civilizate”  după cum afirma  Acad. Prof.dr. Ioan Aurel Pop – Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, s-a desfăşurat întregul simpozion omagial dedicat  celei mai modeste personalităţi a momentului dar şi celei mai marcante din domeniul său de activitate.

Potrivit aceluiaşi vorbitor, Acad. Prof.univ.dr. Emil Burzo   “a fost contemporan cu făuritorii de istorie din ţara noastră, iar studiul i-a adus împlinirea cea mai deplină. De această universitate  este legat  de 52 de ani prin toţi porii fiinţei sale”.

Din partea Mitropolitului Clujului, IPS Andrei, acad. Emil Burzo a primit  “Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Clujului, în semn de apreciere.

Un nume bun ,e mult mai de preţ ca bogăţia…Cinstea e mai de preţ ca argintul şi aurul iar adevărata bucurie vine din bogăţia interioară”  afirma în rostirea sa IPS Andrei, Mitropolitul Clujulul .

“O naţiune care nu îşi cinsteşte valorile îşi neagă adevărata identitate”  au fost cuvintele  P.S.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, apreciind că acad. Emil Burzo este o personalitate marcantă, cu rădăcini în Maramureşul istoric.

“Venit de departe, dar fiind mereu foarte aproape cu sufletul de această universitate”, a fost prezentarea  rectorului acad.  I A Pop pentru  Prof.dr. Teodor Ardelean din partea centrului universitar Baia Mare. Discursul Domniei sale a fost consemnat în paginile broşurii   “Academician Emil Burzo – 80. În Honorem Magistri”, apărută sub egida  Bibliotecii Judeţene  “Petre Dulfu”  Baia Mare , în semn de omagiu pentru personalitatea marcantă care este sărbătoritul acestui simpozion.

“Homo mensura omium” adică “Omul este măsura tuturor lucrurilor”  este citatul de început, oferit de prof. Teodor Ardelean, din moştenirea marelui înţelept Protagoras. “Avem înaintea noastră un destin, o viaţă, un caracter şi o nouă posibilitate de a privi  sub  aureola de gânduri  bune modul în care senectutea academică  se însoţeşte  intim şi minunat  cu rădăcinile unei vieţi bine specificate  axiologic. Un reper de viaţă, dar mai ales un etaj de analiză a unei vieţi metodice, demne de a fi înscrise în cronici memorandiste sau în tomuri din formatele clasice mirabile….un exponent remarcabil al generaţiei de aur a patrioţilor ardeleni   afirmaţi în cele mai cumplite vremuri pentru Transilvania modernă  de după Dictatul de la Viena. Trecutul trebuie întotdeauna cinstit. Iar academicianul Emil Burzo o face apostoleşte  şi dumnezeieşte. O face firesc, fără nici o altă determinare  externă de cauza în sine, fără emfază şi fără multă frază… La mulţi şi în continuare rodnici  ani ! Fie ca “hronicul şi cântecul vârstelor”  să vă însoţească magnific destinul unei vieţi sub semnul meritului, integrităţii şi onoarei !”

Cuvinte frumoase şi pline de încărcătură emotională a rostit în cinstea savantului şi universitarului de înaltă ţinută morală Emil Burzo, acad. Marius Porumb, care a dat citire apoi şi mesajului preşedintelui Academiei Române, acad. Ionel Vlad.

O viaţă tumultoasă dar bogată în fapte alese, desfăşurată pe blândele plaiuri ardelene, într-o familie ce îşi are  rădăcinile în românescul nord  transilvan, cu rezonanţe istorice ale elitei nobiliare maramureşene, neamul şi familia Burzo având remarcabile personalităţi ce s-au distins prin contribuţii importante la istoria neamului românesc, prin dăruire şi iubire de Ţară…Dascăl a numeroase generaţii de fizicieni, coordonator de doctorate în specialităţile Fizica corpului solid şi Ştiinţa materialelor, acad. Emil Burzo este creator de şcoală  şi fondator al Centrului de Excelenţă în fizica solidului. Cercetător şi professor asociat,a susţinut cursuri la universităţi din Europa, SUA şi  China, a publicat volume la  edituri străine, a participat la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale. Clujul universitar şi academic îl omagiază cu respect şi aleasă preţuire!, sunt doar câteva fragmente din alocuţiunea acad. Marius Porumb, director al institutului de Arheologie Cluj-Napoca.

Mulţi dintre cei prezenţi în sală au  avut posiblitatea să îşi exprime urările, sentimentele şi aprecierile la adresa  sărbătoritului zilei, acad. Emil Burzo.

Din partea Asociaţiunii ASTRA, Despărţământul Carei, preşedinta Daniela Ciută a  transmis sincere şi călduroase urări de sănătate şi neţărmurită apreciere pentru acad. Emil Burzo, un apropiat al comunităţii astriste careiene. ” Domnia sa , împreună cu acad. Marius Porumb, au fost primii reprezentanti ai Academiei Române care au depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Român, creaţie a renumitului Gheza Vida, la aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea sa şi la 70 de ani de la eliberarea  ultimei brazde de pământ românesc care este oraşul Carei.  Vă multumim  si pentru interventia sustinută la simpozionul dedicat lui Andrei Saguna, din 15 mai a.c.  Sunteţi mereu aşteptat si binevenit la Carei”. 

După alocuţiunile invitaţilor şi cuvântul Acad. Prof. dr. Emil Burzo, a urmat lansarea cărţii profesorului clujean Onufrie Vinţeler, intitulată File de istorie. Academicianului Emil Burzo cu prilejul aniversării a 80 de ani (Editura Napoca Nova, 2015), prezentată de  dr. Gelu Neamţu.

Sunt rare momentele  când un octogenar scrie o carte în cinstea altui octogenar. O situaţie rară, pe care o întâlnim astăzi, cu ocazia acestei aniversări. Octogenarul prof. Onufrie Vinţeler este autorul cărţii omagiu dedicate octogenarului acad. Emil Burzo” , a precizat dr. Gelu Neamţu.

Autorul cărţii, consideră că acad. Emil Burzo este un savant autentic,al cărui renume a trecut de mult graniţele ţării, fiind o mină nesecată de  subiecte şi sugestii.

Este cel mai de seamă dintre fizicienii secolelor XX şi XXI, iar trecerea timpului nu va reuşi să îl pună în umbră. Volumul de faţă constituie un exemplu elocvent despre scurgerea vieţii ilustrului academician Burzo. Cartea e o mărturie a convieţuirii în Maramureş a unui însemnat neam românesc care a rezistat vicisitudinilor timpului. E vorba de o încrengătură de familii de români. Unul dintre urmaşii lor, acad. Emil Burzo, este Regele fizicii româneşti!”

comentarii

de ioan ciarnău la 2 august 2015 - 00:11

Mă simt deosebit de onorat că sunt contemporan cu un om de valoarea D-lui acad. prof. dr. Emil Burzo, mai ales că am avut cinstea de a-l cunoaşte personal. Acum, la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani, vârstă de care sunt şi eu foarte aproape, vă frog să primiţi, din partea mea şi a familiei mele, cele mai sincere urări de LA MULŢI ANI,CU BUCURIE ŞI SĂNĂTATE!

Lasati un comentariu