Concurs de promovare în funcţie publică pentru postul de director executiv adjunct Poliţie Locală

• publicat la: 1 august 2015
Concurs de promovare în funcţie publică pentru postul de director executiv adjunct Poliţie Locală

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici*) şi a H.G. 611/2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei organizează concurs de promovare în funcţie publică de conducere pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante director executiv adjunct Poliţie Locală.

Pentru a participa la concurs, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale: • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; • să fle numiţi într-o funcţie publică din clasa I; • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului; • să îndeplinească condiţia minimă de vechime de 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere director executiv adjunct; • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. condiţii specifice: • studii superioare inginereşti sau administrative, absolvite cu diplomă de licenţă.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, până la data de 17.08.2015, orele 16.00.

Concursul constă în trei etape:
-Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
-Proba scrisă va avea loc în data de  25.08.2015, ora 10.00,

-interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul de concurs va conţine:

• formularul de înscriere (se pune la dispoziţia candidaţilor); • copia actului de identitate;

• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

• copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

• cazierul administrativ. Copiile se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

comentarii

de silviu m. la 1 august 2015 - 14:26

ba fratilor voi credeti ca nu se stie cine va fi noul slug al primarului acest concurs este una cu dedicatie

de gigi la 2 august 2015 - 17:02

Vazand conditiile de studii necesare ne dam seama pentru cine este rezervat postul ( ce ziceti d-le Kovacs ?)

de marius la 2 august 2015 - 18:42

..au vrut sa scape de el de la proiecte ca sa nu vada smenurile carmencitei pupila primarului….la politia locala va trebui sa urmareasca criticii lui lajos si jeno si sa dea raportul in fecare dimineata si apoi sa mai faca cumparaturile la auchan si sa pazeazca sectia de scaune si ghiocelul de la oborsi invitatii de la crama1

de Dulghi la 5 august 2015 - 06:52

“copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;”

Care p mei sa nu scriu mea, “ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice”? Sa caute candidatul in lege care sunt acele studii. Tot marsavi sunteti si puteti sa strigati ciuta-n stanga si dreapta ca tot nesimtiti o sa muriti, betiesig!
Ani de zile nu a fost adjunct la politia comunitara, gardieni publici sau cu au avut numele. De cateva luni creezi un post si-l pui (il numesti) pe Demian adjunct. E clar pentru cine se vrea mascarada.
Sa-mi fie cu iertate dar la un moment dat 3 Demieni lucrau in primarie. Acum lucreaza 2, ambii aspiranti la functii bine platite.
Da d-le primar, probabil si-a tinul fostul comandant spatele odata pentru niste lucruri necurate.
Nimeni nu zice sa nu intorci favorul, dar chiar exclusiv din banii publici trebuie.
Iara voi fratii Demian am o intrebare, fara munca la primarie nu se poate trai?

de dorin la 11 august 2015 - 16:52

si toate studiile trebuie sa fie la ceva facultate particulara dintr un mare centru universitar gen “Vasile Goldis ” din Satu Mare..si bineinteles la fara frecventa

Lasati un comentariu