Guvernul își subordonează agenția independentă responsabilă de achizițiile publice

• publicat la: 4 august 2015
Guvernul își subordonează agenția independentă responsabilă de achizițiile publice

Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții și Societatea Academică din România au luat act de proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 28 iulie 2015.

Organizațiile semnatare doresc să atragă atenția asupra faptului ca acest proiect de hotărâre conține o serie de aspecte problematice ce pot afecta eforturile autorităților de a eficientiza sistemul achizițiilor publice în România în sensul discreditării reformei încă dinaintea implementării acesteia.

Considerăm că:

  1. Subordonarea ANAP Ministerului Finanțelor Publice, o instituție ce derulează ea însăși achiziții semnificative atât ca volum cât și ca valoare, este problematică, întrucât nu se poate discuta de un mecanism de verificare și control ex-ante în ceea ce privește întocmirea documentației și atribuirea banilor prin încheierea de contracte publice chiar de către această entitate;
  1. În directă legătură cu punctul 1, ministrul care are în subordonare agenția capătă o influență deosebită în cadrul structurii guvernamentale și chiar în ceea ce privește urgentarea unora dintre procedurile pe care le dorește a fi promovate prioritar. Aici reamintim faptul că înființarea ANAP a fost inițiată de către Secretariatul General al Guvernului, inițiativă care ulterior a fost în mod inexplicabil influențată de către actualul Minister al Finanțelor Publice;
  1. Există probabilitatea ca modul de funcționare să fie unul greoi din punct de vedere birocratic, fapt ce va afecta eficiența sistemului (se extinde lanțul de decizie, există riscul unor opinii diferite în ceea ce privește soluționarea unor proceduri inițiate sau în derulare, obligativitatea realizării unor dări de seamă pentru stabilirea raportării la interesul general al unor proiecte, etc.);
  1. Transparența decizională a fost afectată din cauza faptului că desființarea ANRMAP și înființarea unei agenții naționale în subordinea unui minister nu a fost discutată cu cei invitați să-și spună opinia asupra Strategiei Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice. Mai mult, în Secțiunea 6 a Notei de Fundamentare – care se referă la Consultările normative în vederea elaborării prezentului act normativ – se precizează lipsa disponibilității de a discuta cu grupurile de experți independenți în special și cu societatea civilă în general.

Dorim consultarea reală a societății civile și implicarea în dezbatere a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice pentru  discutarea și depășirea  aspectelor problematice enumerate mai sus.

Organizațiile semnatare își exprimă disponibilitatea de a participa și contribui la îmbunătățirea funcționării sistemului de achiziții publice, inclusiv prin discutarea structurii și modalității de lucru a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții (ANSA)

Societatea Academică din România (SAR)

sursa romaniacurata.ro

Lasati un comentariu