Primăria Carei alocă unei persoane fizice un ajutor de 154.055 lei , alteia de 87.445 lei, alteia de 99.200 lei…

• publicat la: 1 February 2016
Primăria Carei alocă unei persoane fizice un ajutor de 154.055 lei , alteia de 87.445 lei, alteia de 99.200 lei…

Primăria mun.Carei a acordat în cursul anului 2014, ajutoare de urgenţă  în valoare de  239.272 lei, adică peste 2 miliarde de lei vechi. La finalul listei care  cuprinde persoanele fizice care au beneficiat de aceste ajutoare de urgenţă, apare o persoană care a încasat în data de 19 decembrie 2014 un ajutor de încălzire de….nici mai mult nici mai puţin de 154.055 lei, adică peste un miliard şi jumătate de lei vechi.

Şi în cursul anului 2015 au fost plătite ajutoare de urgenţă . Numai în luna decembrie a anului 2015, valoare ajutoarelor de urgenţă acordate de primăria Carei a fost de  103.644 lei, deci peste un miliard alocat din bugetul local.

Şi de această dată în subcontul de unde s-au făcut plăţile pentru ajutoare de urgenţă apar şi sume acordate din bugetul local pentru ajutoare de …lemne. Toate la grămadă că poate nu verifică nimeni.

La data de 16 decembrie 2015, o persoană fizică a primit un ajutor pentru lemne în valoare de…11.194 de lei şi tot în luna decembrie 2015, la data de 29 decembrie 2015, apare în dreptul unei persoane fizice suma de 87.445 lei ca…ajutor lemne!

Buletin de Carei a adresat o solicitare în scris Primăriei Carei pentru a afla cine sunt persoanele care au încasat 154.055 lei sau 87.445 lei sau 11.194 lei cu titlul de ajutor în condiţiile în care  sumele au fost trecute la capitolul ajutor de urgenţă care se supune reglementărilor Legii 416 din 2001 şi HG 50 din 2011.

Citiţi vă rog răspunsul unei Primării  care acordă în ultimele zile ale anului ajutoare de miliarde unei persoane fizice din bugetul local.

 

 

Dragi semnatari, vă aducem la cunoştinţă că Legea asistenţei sociale la care faceţi referire  nu se aplică în cazul acordării de ajutoare de urgenţă care se supun reglementărilor Legii 416 din 2001 şi HG 50 din 2011.

Legea 416/2001 si HG 50/2011 prevăd că Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

Nici în anul 2013 situaţia nu e mult diferită. Suma alocată ajutoarelor de urgenţă este chiar mai mare, adică  244.640 lei. Coincidenţă sau nu, în ultimele zile ale anului, mai exact în data de 18 decembrie 2013, o persoană fizică a beneficiat de ajutor de lemne  în valoare de 99.200 lei, sumă ce apare alături de cele ale ajutoarelor de urgenţă.

E mult diferită însă situaţia din 2012, când valoarea ajutoarelor de urgenţă acordate de Primărie nu a depăşit valoarea de 19.707 lei. Singurul nume trecut de primărie la beneficiarii de ajutoare de urgenţă este un angajat al primăriei  care este manager de proiect cu beneficiar …soţia.

În anul 2012  sunt delimitate în mod clar ajutoarele de urgenţă de cele de incălzire, fapt ce nu îl mai întâlnim în anii următori.

De ce nu doriţi domnule primar să faceţi public numele persoanei care a încasat suma de 154.055 lei  ca   ajutor?  Sau a celei care a încasat 99.200 lei  sau 87.445 lei?  Fiind bani publici nu consideraţi că  trebuie să daţi socoteală pentru ei? Primăria muncipiului Carei nu este o firmă privată unde proprietarul decide  ce face cu fondurile societăţii.  Există anchete sociale în baza cărora a fost alocată o asemenea sumă  unei persoane fizice? Pe cine încercaţi să ascundeţi?

 

Buletin de Carei

comentarii

de caraianul la 1 February 2016 - 13:43

la astia le trebe bani de asfaltare din credite si ei dau banii din primarie la haveri??? asta nu e spaLare de bani cumva????

de colindator la 1 February 2016 - 14:32

acu cine are dreptate

de fecske la 1 February 2016 - 15:50

actele vorbesc si cine face cu banii de la carei afacere va trebui sa raspunda

de Horia Mărieș la 1 February 2016 - 15:53

Răspunsul Primăriei Municipiului Carei cu adresa nr. 762/26.01.2016 reprezintă o mostră clasică de răspuns dat printr-o lovitură “cotită”, prin ricoșeu, adică cu mantinela; de ascundere a unui elefant cu ochii roșii pe după cireș; de limbă de lemn folosită doar ca modalitate de ocolire a adevărului (și a răspunsului la întrebare).

Toate bune și frumoase, chiar dacă în adresa Primariei se face apel la Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Legea aia o fi cea care trebuia să fie aplicată dacă ne scrie treaba asta negru pe un șef de birou asistență socială, un consilier juridic și un primar. Dânșii sunt cei competenți, cei profesioniști, cei responsabili, dânșii trebuie să cunoască mai bine decât oricine legislația aferentă domeniului aflat în discuție și modul de aplicare în practică al acestei legislații. Eu unul nu ii contrazic.

Ar fi fost totuși de lămurit de onor Primăria Municipiului Carei, chiar dacă se ține secret (deși motivele invocate nu sunt cele mai convingătoare) numele beneficiarilor, ce este de fapt cu cuantumurile alea mirobolante și fantasmagorice amintite in articol, in sensul că ar fi fost acordate ca și ajutoare (ori de ce fel or fi fost ele) în valoare de …. 154.055 lei sau 87.445 lei sau 11.194 lei …

Nu de alta, dar parcă tot in Legea nr. 292/2011 este vorba la un moment dat de așa numitul “indicator social de referință” – ISR.
Iată și contextul general, dar vezi mai ales la Art. 14.:
…………………………….
Art. 8.
(1) Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:
a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.
(2) Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, prevăzută la alin. (1) lit. a), are în vedere:
a) evaluarea veniturilor băneşti reprezentate de toate veniturile realizate în ţară sau în afara graniţei ţării, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii, ajutoare cu caracter permanent, alte creanţe legale;
b) evaluarea bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.
(3) În funcţie de scopul şi natura lor, beneficiile de asistenţă socială prevăzute la alin. (1) lit. a) şi, după caz, lit. c) se acordă fie doar în baza evaluării veniturilor băneşti, fie în baza evaluării cumulate a veniturilor băneşti, a bunurilor şi a veniturilor ce pot fi obţinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietate ori folosinţă.
Art. 9.
(1) Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel:
a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.
(2) Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi.
(3) Facilităţile prevăzute la alin. (2) se acordă pentru anumite categorii de beneficiari şi pot fi:
a) facilităţi reprezentate de asigurarea plăţii unor contribuţii de asigurări sociale şi/sau asimilarea unor perioade de contribuţie;
b) facilităţi de acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.
(4) Facilităţile prevăzute la alin. (3) pot fi completate de facilităţi fiscale, acordate în condiţiile legii.
(5) Beneficiile de asistenţă socială în natură prevăzute la alin. (2) pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.
(6) În situaţia în care persoanele cărora li se acordă beneficiile de asistenţă socială prevăzute la alin. (1) se încadrează/se reîncadrează în muncă, îşi reiau activitatea profesională sau încep o activitate pe cont propriu, acestea pot beneficia, după caz, în condiţiile prevăzute de legile speciale, de:
a) majorări ale beneficiului de asistenţă socială acordat, dacă se încadrează în condiţiile de eligibilitate;
b) prelungirea perioadei de acordare a beneficiului de asistenţă socială cu maximum 3 luni, începând cu luna încadrării în muncă;
c) stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale;
d) alte drepturi prevăzute de lege.
(7) Refuzul unui loc de muncă, al participării la cursuri de formare/calificare/recalificare sau la alte măsuri active prevăzute de lege poate conduce, în condiţiile prevăzute de legile speciale, la diminuarea cuantumului beneficiului de asistenţă socială sau la încetarea acestuia şi interdicţia de acordare a unui nou beneficiu de asistenţă socială pe o perioadă de timp determinată.
(8) Angajatorii care încadrează în muncă persoane cărora li se acordă beneficii de asistenţă socială pot beneficia, în condiţiile legii, de facilităţi fiscale sau de altă natură.
(9) Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.
Art. 10.
În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea:
a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată;
b) caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia.
SECŢIUNEA a 2-a
Categorii de beneficii de asistenţă socială
Art. 11.
Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale:
a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;
b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;
c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege;
g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege.
Art. 12.
Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:
a) alocaţii pentru copii;
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
d) facilităţi, în condiţiile legii.
Art. 13.
(1) Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării depline la viaţa societăţii.
(2) Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:
a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
b) indemnizaţii de îngrijire;
c) facilităţi, în condiţiile legii.
Art. 14.
(1) Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.
(2) Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.
(3) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Indicele social de inserţie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de referinţă şi se stabileşte în raport cu tipul de familie, precum şi cu scopul beneficiului de asistenţă socială.
…………………

Nu mai este cazul să reluăm aicimistoria anilor 2015, 2014 sau chiar 2013, fiindcă în anul 2016 valoarea indicatorului social de referinţă rămâne în continuare 500 de lei, aşa cum s-a stabilit încă din 2008 prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Conform acestui document, ISR reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează toate prestaţiile băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Aceste ajutoare sunt acordate pentru asigurarea protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, pentru stimularea anumitor categorii de persoane să se încadreze în muncă, precum şi pentru angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe an/an anterior, valoarea ISR poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului. Printre cele mai importante prestaţii sociale calculate în funcţie de ISR se numără indemnizaţia de şomaj, alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Reprezentanţii Ministerului Muncii au explicat în trecut că ISR aduce ordine în sistem, asigurând, practic, o modalitate de calcul unitară pentru stabilirea prestaţiilor sociale.

Nu vreau in nici un caz să devin un specialist in modul de acordare și de calculare/stabilire al ajutoarelor. Dar, la prima vedere, se pare că acest cuantum al ajutoarelor este dependent, este funcție de valoarea indicatorului social de referință ISR, care a fost și a rămas 500 lei.

Păi dacă acest ISR a rămas la valoarea de 500 de lei, cum pisici au putut fi acordate de Primaria Municipiului Carei ajutoare, care așa cum rezultă din articol, au fost în cuantum de 154.055 lei sau 87.445 lei sau 11.194 lei …???

Nu vi se pare cam aiurea treaba asta, fiindcă mie, ca nespecialist în “ajutoare” exact așa mi se pare că este. Și încă una foarte aiurea.

N-am pretenția să mi se divulge numele celor care au beneficiat de ajutoare de …154.055 lei sau 87.445 lei sau 11.194 lei … dacă acesta este un secret de stat. Să fie respectivii sânătoși și la pungă groși. Oricum și doar dacă va fi cazul, numele persoanelor respective va fi aflat în curând de organele abilitate.

Am pretenția însă, ca si contribuabil careian, ca Primăria Municipiului Carei să lămurească urgent și in detaliu mecanismul prin care se poate ajunge de la un indicator social de referință ISR de 500 de lei, la ajutoare in valoare de …..154.055 lei sau 87.445 lei sau 11.194 lei …

Poate mai învățăm și noi câte ceva nou și bun, fiindcă omul cât timp trăiește – învață!

Atât aș dori să aflu de la Primăria Carei și nimic mai mult.
Dacă nu se aduc imediat aceste lămuriri, atunci, indiferent de numele persoanelor beneficiare, se poate naște prezumpția, bănuiala rezonabilă că în Primăria Carei se fură pe rupte cu aceste așa zise “ajutoare sociale secrete”. Lucru care ar fi mult mai puțin plăcut și ar fi poate chiar dăunător culorii obrajilor celor de pe acolo implicați in aceste trebșoare secrete.

de carei. la 1 February 2016 - 15:59

Se pare ca este adevarat.Daca nu era asa de mult actionau cei de la primaria Carei.Santem furati si mintiti in continu si nimeni nu face nimic.Din pacate.Mai vedem ce va fi maine la sedinta CL la ora 11,00.

de miska la 1 February 2016 - 16:04

asa au fost date aceste ajutoare ca si locuintele sociale de pe strada tireamului.
fata la sefu de la spatiu locativ a primit locuinta sociala si cine are carte de munca la primarie a primit si cine este profesor si cine are si salar bun de la firma unde lucra.

de carei. la 1 February 2016 - 16:24

Incep sa anteleg pe domnul primar Kocacs de faptul ca nu vrea sa dialogeze cu noi cetateni orasului Carei.Probabil are ceva de ascuns .

de dorel la 1 February 2016 - 18:27

cel mai corect ar fi ca tot ce se cumpara din bani publici sa se faca public ca sa stim si noi pe ce cheltuie primaria banii nostri.
atunci nu ar mai fi discutii si am vedea si noi cum reusesc primarii sa gestioneze banii care se strang din darile pe care noi le platim!

de ,,,,, la 1 February 2016 - 19:00

Bine lucrati cu photoshop :) )

de dasdas la 1 February 2016 - 19:16

vine frica la voi de DNA????
puneti o poza nesopAta cu ce aparatura aveti la iudemereu?

de cori la 1 February 2016 - 20:16

da ce sume ia dominium….si caritasu are cu minus…si acolo o fi dat cat incape ca doar nu din buzunaru lui da…

de Ing.silv.dr. Ionel Lupu la 1 February 2016 - 21:28

Astazi, 01.02.2016 am primit 5 confirmari de primire !!!!!!!!!… Sa vedem ce va urma !!!!!!!!! Vad ca morisca se invarte in acelasi sens !!!!!!!!!….

de Caligula la 2 February 2016 - 15:11

Acel profesor care a primit locuinta sociala a fost angajat la Sc Abracom Srl ca secretara. Odata e buna odata e nebuna cum vine asta ??? O fi fost amanta cuiva. Va rog sa imi stergeti comentariul ca stiu ca numai atata va poate capul hahahaha

de pentru kaligura la 2 February 2016 - 15:26

daca nu ai semna kaligura am crede ca esti consuleru lui jeno cel care umbla in chiloti prin parc.. iti dai seama ce oameni capabili sunt la abracom srl daca secretara a ajuns profesor… da oricum ce are sula cu prefectura adica ce are locul de munca anterior cu repartizarea unei locuinte sociale de catre primarie??? crezi ca e iubita lui jeno? noi nu stim dar daca tu asa sugerezi poate ca stii tu mai bine.

de ''spicuitor'' la 2 February 2016 - 17:24

Stie cineva ce lucrari a efectuat SC DOMINIUM SRL pentru suma incasata de peste 555.000 lei ?

de Horia Mărieș la 2 February 2016 - 21:51

@”spicuitor”

Probabil că a incasat ptr lucrarile de la “Renaşterea centrului istoric al municipiului, Steaua de Aur, actuala clădire a primăriei” (Szarvas Primás Fogadó), dar doar bănuiesc, nu sunt sigur, fiindcă Domnium care acum se află in procedură se insolvent sau faliment (una din două) a mai avut si alte lucrari la Carei.

de petru la 3 February 2016 - 00:56

penibil

de anton la 3 February 2016 - 00:59

unde sunt terenurile din domeniul statului de la carei si ianculesti????

de surdu la 3 February 2016 - 16:23

pentru asfaltare luati credite fara sa va pese lezarea intimitatii celor ce platesc darile la oras dar la ajutoare e liber la banul puyblic din carei????

de agro la 4 February 2016 - 12:15

caritas de ce a trebuit sa dea inapoi 19 mii lei?

Lasati un comentariu