Posturi vacante Primăria Carei la şi la instituţiile de stat sătmărene

• publicat la: 11 august 2016
Posturi vacante Primăria Carei la şi la instituţiile de stat sătmărene

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică locală şi în instituţiile de stat din judeţul Satu Mare au oportunitatea să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în luna august.

Termenele limită de depunere a dosarelor expiră în numai câteva zile, aşa că trebuie să vă grăbiţi. Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără UAT Municipiul Carei, care organizează concurs de recrutare pentru organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat din cadrul Direcţiei Servicii Publice Locale.

Cei care optează pentru un post la instituţiile judeţene, o pot face la Spitalul Judeţean, unde sunt disponibile mai multe posturi printre economist, referent şi asistenţi medicali.

Alte instituţiicare dispun de locuri vacante sunt Şcoala Postliceală Sanitară Satu Mare, unde se caută administrator, Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, unde se caută îngrijitori şi referent sau Inspectoratul Teritorial de Muncă, unde se caută referet superior.

Aşadar sunt disponibile posture atât pentru absolvenţii de studii medii, cât şi de studii superioare.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat din cadrul Direcţiei Servicii Publice Locale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: – studii generale; – nu se necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 29 august 2016, ora 09.00: proba practică: – data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Cele mai multe posture vacante în această lună sunt la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare care caută referent, economist precum şi 32 de asistenţi medicali.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: 1. economist II în cadrul Serviciului Contabilitate; 2. referent de specialitate debutant (S) în cadrul Serviciului M.C.S.M.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: – economist II – Serviciul Contabilitate: – studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profilul economic; – vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs, minimum 6 luni; – vechime în funcţia de contabil, minimum 6 luni. – referent de specialitate debutant (S) – Serviciul M.C.S.M.: – studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. · Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 22 august 2016, ora 14:00:

Termenul limită de depunere a dosarelor; – 30 august 2016, ora 10:00: proba scrisă, – 02 septembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială <http://sjusm.ro/>. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, Judeţul Satu Mare, telefon: 0261/748.317.

Şcoala Postliceală Sanitară Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de administrator financiar, 0,5 normă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: – nivelul studiilor superioare economice; – vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani în specialitate, respectiv 3 ani în activităţi specifice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 17 august 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor; – 25 august 2016, ora 09:00: proba practică și scrisă; – 29 august 2016, ora 09:00: proba interviu. – Relații suplimentare se obțin de la Şcoala Postliceală Sanitară Satu Mare, str. Crişan nr. 1, telefon 0361-882629 şi pe site instituţiei www.scoala- sanitara-satu-mare.ro.

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. agent hidrotehnic – formaţia Crasna Moftin, sector Berveni;

2. agent hidrotehnic – formaţia Someş Satu Mare, sector Satu Mare (1/2 post).

3. muncitor hidrometru în cadrul Staţiei Hidrologice Satu Mare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

absolvent a unei şcoli profesionale, liceale sau a unui curs cu diplomă de calificare de agent hidrotehnic;

domiciliul stabil în zona formaţiei de lucru;

vechime: nu este obligatoriu;

disponibilitate la program flexibil, participarea la acţiuni specifice în afara orelor de program în cazul fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

-muncitor hidrotehnic – absolvent a unei şcoli profesionale, liceale;

– domiciliul stabil în Satu Mare; – vechime: nu este obligatoriu; – disponibilitate la program flexibil, participarea la acţiuni specifice în afara orelor de program în cazul fenomenelor hidrometeorologice periculoase. ·

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 25 august 2016, ora 10.00: proba scrisă; – 25 august 2016, ora 13.00: proba practică. -muncitor hidrotehnic – 29 august 2016, ora 10.00: proba scrisă; – 29 august 2016, ora 13.00: proba practică.

Relaţii suplimentare la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare din loc. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/A, jud. Satu Mare, telefon: 0261.770.177, interior 107, fax: 0261.768.302.

Si Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 1. referent II-IA, Popotă de unitate; 2. îngrijitor (clădiri), Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: referent II-IA, popotă de unitate: – studii de specialitate: – minimum 12 clase cu diplomă de bacalaureat; – cursuri/programe de perfecţionare/specializare: – pregătire profil economic; – cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: cunoştinţe de operare pe calculator; – vechime în muncă: 2 ani; – să fie declarate apt medical şi psihologic. îngrijitor (clădiri): – studii de specialitate: – minimum studii profesionale; – alte cunoştinţe şi abilităţi: administrativ-gospodăreşti; – să fie declarate apt medical şi psihologic. ·

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 11 august 2016, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; – 06 septembrie 2016, ora 09/13.00: proba practică; – 09 septembrie 2016, ora 09/13.00: proba interviu.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judeţul Satu Mare, telefon 0261-769760, interior 24535. Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Compartiment Economic Achiziţii Publice Executare Silită. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale <http://posturi.gov.ro/ghid-concurs-functionari-publici/> prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) <http://posturi.gov.ro/breviar-legislativ/>, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: – studii necesare ocupării postului: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; – condiţii de vechime necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minimum 9 ani; – cunoştinţe operate calculator- Windows, Office, Baze date- nivel mediu. ·

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 22 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; – 24 august 2016, ora 14:00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială <http://www.itmsatumare.ro/>. Relații suplimentare se obțin la sediul I.T.M. Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 41, telefon 0261763395 sau 0261765580.

Mai aveti la dispozitie cateva zile pentru a va depune dosarul de inscriere la Camera Agricolă Judeţeană Satu Mare care organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante după cum urmează: 1. Consilier principal, Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate şi Venituri Proprii; 2. Consilier superior, Compartimentul Extensie Consultanţă Promovare Forme Asociative; 3. Consilier superior, Compartimentul Elaborare Implementare şi Evaluare Proiecte; 4. Consilier superior, Compartimentul Instruire şi Pregătire Profesională; 5. Consilier superior, Compartimentul Camera Agricolă Locală Supuru de Jos; 6. Consilier superior, Compartimentul Camera Agricolă Locală Halmeu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale <http://posturi.gov.ro/ghid-concurs-functionari-publici/> prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) <http://posturi.gov.ro/breviar-legislativ/>, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: – consilier, clasa I grad profesional principal: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; – vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs 5 ani, – consilier, clasa I, grad profesional superior: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe agricole şi silvice/inginerie chimică; – vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs 9 ani. ·

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 22 august 2016, ora 10.00: proba scrisă; – 24 august 2016, ora 10:00: proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Camerei Agricole Județene Satu Mare din str. 1 Decembrie 1918 nr. 13-15, telefon 0261/717.348.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu