Comunicat Garda de Mediu Satu Mare

• publicat la: 27 September 2016
Comunicat Garda de Mediu Satu Mare

 

În data de 24 septembrie 2016 s-a desfăşurat la nivel naţional o nouă ediţie a acţiunii Let’s do it! în cadrul căreia au avut acţiuni de salubrizare a zonelor în care au fost identificate depozitări necontrolate de deşeuri.

În judeţul Satu Mare, la acţiune au participat cca 2500 voluntari iar cantitatea de deşeuri colectată a fost de peste 1150 de saci, conform datelor furnizate de către reprezentantul de nord-vest al organizatorilor Let’s do it!- d-na Alina Perşa .

Serviciul Comisariatul Judeţean Satu Mare a salubrizat zona de agrement Noroieni, împreună cu voluntari din partea deţinătorului luciului de apă. Deşeurile au fost  colectate în 24 de saci.

Pentru ca această acţiune să îşi atingă cu adevărat scopul-un mediu curat, fără deşeuri- trebuie ca pentru toţi cetăţenii, dar şi pentru autorităţile publice şi agenţii economici, Let’s do it! să se desfăşoare în fiecare zi, astfel încît deşeurile de orice fel să fie depozitate numai pe amplasamente autorizate în acest sens.

Conform Legii Protecţiei mediului, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să promoveze o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei mediului;

să asigure, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice; să  supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi să dezvolte sistemele de colectare a deşeurilor refolosibile.

Conform Legii deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase şi  acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.

Menţionăm că potrivit art. 21 din Legea deşeurilor, :”În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute anterior, efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare.” se arată în comunicatul remis redacției prin intermediul CJ Satu Mare.

Supunem atenției Gărzii de Mediu din Satu Mare situația existentă în mun.Carei unde sala de sport a Colegiului Tehnic Iuliu Maniu este înconjurată de mormane de moloz rezultate din decopertările de la lucrări de construcții din oraș. Pentru aceasă zonă ce face parte din domeniul public nu există autorizație de depozitare mizerii. Am semnalat acest aspect și poloției Locale dar fără vreun rezultat concret. Elevii care vin aici la orele de sport duc pe tălpi în incinta sălii  de sport murdăria de afară dar  deranjează mai ales exemplul negativ oferit lor de către administrația locală.

https://www.buletindecarei.ro/2016/09/lets-do-it-romania-carei.html

Buletin de Carei

 

 

Lasati un comentariu