Primăria vrea clădirea Spitalului Municipal Carei care se află în proprietatea Consiliului Judeţean

• publicat la: 3 May 2017
Primăria vrea clădirea Spitalului Municipal Carei care se află în proprietatea Consiliului Judeţean

Astăzi a avut loc şedinţa ordinară aferentă lunii mai a Consilului Local Carei. Aceasta a fost Ordinea de zi.

Au lipsit  consilierii Sorin Cioltean, Hago Nandor şi Leitner Robert iar preşedinte de şedinţă a fost Racolţa Ioan.  A fost supusă aprobării ordinea de zi precum şi Procesele Verbale ale şedintelor precedente.

Primele 7 puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate aproape fără dezbateri  singurele intervenţii fiind ale consilierilor Ilie Ciută care scoate în evidenţă faptul cp avem un buget de consum în condiţţile în care investiţiile reprezintă 4,68%  şi ale lui Oneţ Ionuţ care  solicită sprijinul administratorului public Beko Tamas pentru explicaţii legate de contractarea finanţării de 21.355.520 lei de către UAT Municipiul Carei.

La proiectul  privind aprobarea bugetului  pe 11 luni a Spitalului  a fost solicitată prezenţa directorului economic. Până la sosirea acestuia a fost pusă în discuţie oportunitatea preluării în patrimoniul oraşului a clădirii Spitalului Municipal Carei afaltă momentan în proprietatea Consiliului Judeţean. A fost  făcut public protocolul dintre CJ şi Primăria Carei potrivit căruia se prevede prealuarea clădirii spitalului  în patrimoniul careian. Asiduitatea cu care  primarul luptă pentru dobândirea clădirii spitalului  ar fi binevenită şi în cazul redobândirii clădirii Baie Comunală cedată de primărie în contul datoriilor la EonGaz.

To în cadrul dezbaterilor am aflat că ,,cei de la judeţ, prin dl Mândruţ, forţează  preadarea celor1,60 ha teren de la Bobald pe care au fost construite câteva clădiri.

Votul pentru acest proiect a fost amânat pentru finalul şedinţei când se presupunea că va ajunge şi directorul economic.

Consilierii au aprobat şi decontarea navetei pentru alte cadre medicale de specialitate care vin la Spitalul Municipal Carei precum şi un fond de 3 mii lei pentru Festivalul interjudeţean de teatru pentru elevi-  Ioana Cîcu.

Buletin de Carei

comentarii

de Horia Maries la 5 May 2017 - 22:51

Este adevărat. In Sănătate este un haloimes de neinchipuit. Nici nu-i de mirare, cu atatia ministri incompetenti care s-au perindat pe acolo.

Nu pot verifica cele inscrise in HCL 77/2010 si HCL 78/2010 fiindcă ele au fost sterse (voit?) de pe site-ul primariamunicipiuluicarei.
Crede si nu cerceta. Asa si facem.

Păi dacă “prin H.C.L. nr. 78/2010 s-au preluat în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local bunurile imobile, terenuri şi clădiri aferente Spitalului Municipal Carei”, de ce nu s-a facut imediat intabularea acestor imobile la BCPI Carei?

Cine este vinovat că nu s-a făcut imediat intabularea?

Fiindcă dacă se făcea intabularea, atunci “fosta conducere a Consiliului Județean Satu Mare”… nu mai putea…”întăbula în 2014 în Cartea Funciară clădirea Spitalului Carei și terenul aferent acesteia”…”pe căi extrem de dubioase”!

Mă repet (desi sunt constient că o fac degeaba, că vorbesc in vant): cine este de vină că nu s-a făcut intabularea in anul 2010 in favoarea C.L. Carei?

Dacă este cineva de vină, atunci “să platească”! Să găsească presedintele Comisiei Juridice din C.L. Carei cine este vinovatul, să-si dovedească utilitatea!

Citez dintr-un clasic aflat incă in viată:

“Noaptea minții. Consiliul Județean Satu Mare a confiscat Spitalul Carei /Careianul / acum 2 zile / Pe căi extrem de dubioase, fosta conducere a Consiliului Județean Satu Mare a întăbulat în 2014 în Cartea Funciară clădirea Spitalului Carei și terenul aferent acesteia. Asta deși Consiliul Local Carei a preluat încă din 2010 în patrimoniul municipiului Carei şi în administrarea sa bunurile imobile, terenuri şi clădiri aferente Spitalului Municipal Carei…..În ședința de azi a Consiliului Local Carei, primarul Eugen Kovacs a arătat că Spitalul Municipal Carei a fost preluat de Consiliul Local Carei de la Consiliul Judeţean Satu Mare pe baza H.G. 529/2010 şi a protocolului de predare – preluare 18594/19.11.2010. Prin H.C.L. nr.77/2010 s-a preluat de către Consiliul Local Carei manegmentul asistenţei medicale Spitalului Municipal Carei, iar prin H.C.L. nr. 78/2010 s-au preluat în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local bunurile imobile, terenuri şi clădiri aferente Spitalului Municipal Carei. Primarul Eugen Kovacs a arătat că întăbularea spitalului în patrimoniul Consiliului Județean contravine intereselor municipiului Carei, solicitând transferarea patrimoniului spitalului la Consiliul Local. De asemenea, primarul Kovacs a propus neplata sumei de 53.858 lei către Consiliul Judeţean Satu Mare, suma ce reprezintă cota de 80% din contractele de închiriere pentru anii 2014 – 2016, deoarece Spitalul Municipal Carei este proprietatea municipiului. De altfel, în urma votului consilierilor locali, această sumă nu a fost inclusă în bugetul pe anul 2017 al Spitalului Carei.”

Guvernul României
Hotărârea nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 10.06.2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (6) și al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă menținerea managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2.
(1) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie cu autoritățile administrației publice locale protocoale de predare-preluare, potrivit modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, pentru spitalele publice al căror management al asistenței medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.
Art. 4.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 2 iunie 2010.
Nr. 529.

ANEXA Nr. 2
LISTA unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București
……
274. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare
275. SPITALUL MUNICIPAL CAREI Consiliul Județean Satu Mare *****
276. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș Consiliul Județean Satu Mare
277. Spitalul Orășenesc Tășnad Consiliul Județean Satu Mare

http://lege5.ro/Gratuit/geztiobvha/hotararea-nr-529-2010-pentru-aprobarea-mentinerii-managementului-asistentei-medicale-la-autoritatile-administratiei-publice-locale-care-au-desfasurat-faze-pilot-precum-si-a-listei-unitatilor-sanitare-

de Horia Maries la 5 May 2017 - 23:20

In legatura cu comentariul de mai sus.

https://www.buletindecarei.ro/2010/11/primaria-carei-preia-spitalul-municipal.html

Ar fi interesant de vazut si (documentul) protocol de predare – preluare nr. 18594/19.11.2010. Cu semnaturile originale. Daca cumva nu este strict secret.

Lasati un comentariu