Un singur 10 la examenul pentru titularizare. Rezultatele concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

• publicat la: 26 iulie 2017
Un singur 10 la examenul pentru titularizare. Rezultatele concursului pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Marți, 25 iulie 2017, au fost publicate rezultatele finale – după soluţionarea contestaţiilor – la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017.

Astfel, din cei 317 candidaţi care au fost notaţi, un număr de 47 au depus contestaţii în termenul prevăzut de calendar. În urma reevaluării, la 2 lucrări nu s-a modificat nota, la 32 lucrări a fost mărită nota, iar la 13 lucrări s-a micşorat nota. Menţionăm că la 4 lucrări notate iniţial cu note mai mici decât 5 li s-a mărit nota la peste 5, iar la 6 lucrări evaluate iniţial cu note sub 7 li s-a mărit nota la peste 7. Situaţia finală, pe tranşe de note, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

–          68 candidaţi cu note mai mici decât 5;

–          101 candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7;

–          148 candidaţi cu note mai mari decât 7;

Borbei Simona a obținut nota 10 la disciplina de examen Educație fizică.

Procentul final de promovabilitate (note mai mari decât 5) la nivelul judeţului Satu Mare este de 78,55%.

În județul Satu Mare sunt publicate pentru concurs 1397 posturi didactice/catedre. Dintre acestea, 946 sunt catedre incomplete (fracțiuni de normă), iar 451 sunt posturi didactice/catedre complete. Dintre posturile complete, 373 sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată (netitularizabile) și 78 sunt publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile).

 

Pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro secțiunea management educațional,  au fost publicate rezultatele evaluării portofoliilor candidaților participanți la concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional – seria a 12-a. Au fost admiși în etapa de completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică, 32 de candidați. Dintre aceștia, 27 de candidați au depus, la inspectoratul școlar, portofoliul cu documentele prevăzute de metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție.

În urma evaluării portofoliilor candidaților, de către comisia de evaluare constituită la nivelul inspectoratului școlar județean, 19 candidați sunt declarați promovați. Doi candidați nu au realizat punctajul minim de promovare, de 70 de puncte, respectiv 6 candidați nu au îndeplinit condițiile de participare la concursul de selecție.

 

Eventualele contestații se pot depune, la serviciul Secretariat din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în perioada 26-31 iulie 2017, între orele 9-14.

 

Lasati un comentariu