Proiect pentru comunităţile de rromi din Carei

• publicat la: 24 November 2017
Proiect pentru comunităţile de rromi din Carei

Miercuri,22 noiembrie 2017 a avut loc la Centrul Social Carei de  pe strada Progresului a treia întâlnire cu cei vizaţi din cadrul proiectului ”Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunității în Municipiul Carei,,

Beneficiari vor fi municipiul Carei împreună cu Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare şi SC Agenda Setting SRL.

Proiectul se doreşte a fi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European în cadrul Programului operaţional capital  uman 2014-2020.

Au participat reprezentanţii rromilor din toate zonele defavorizate ale oraşului. Toată discuţia a avut loc în limba maghiară, limba vorbită de toţi rromii prezenţi. Aceştia şi-au expus problemele cu care se confruntă precum şi doleanţele lor. S-a pus accent pe necesitatea participării la cursuri, la activtităţi educative. Rromii au solicitat un spaţiu pentru adunări, pentru întâlniri…,, avem şi noi nevoie de un loc mare unde să ne adunăm, să ţinem botezuri sau să facem şedinţe…la centrul Alexander de pe strada Tireamului nu suntem primiţi,,. Au mai solicitat locuinţe sociale, locuri de muncă, transport în comun.

Toţi cei prezenţi stau în locuinţe ale primăriei Carei, unele fără grupuri sanitare şi cu o sursă de apă la 80 de familii cum e cazul clădirii de pe strada Doina. Nici pe str.Independenţei, nr.45, lângă Gară, situaţia nu este diferită. Acolo stau 11 familii cu copii mici printre ei, cu o singură sursă de apă şi condiţii total improprii.

Situaţia e similară şi la blocul situat între Teatrul Municipal şi Primărie, altădată internatul Grupului Şcolar Agro.

Chiriaşii de acolo se plâng că stau printre şobolanii care mişună peste tot iar curentul se întrerupe de nenumărate ori zilnic.

Din partea Primăriei Carei a participat Monica Radu, şef birou Asistenţă Socială precum şi angajaţii de aici. Reprezentantul SC Agenda Setting srl Satu Mare a fost Carmela Herczeg iar al Caritas a fost Szodaray Parady Reka. alina Codrescu a fost animator.

,,Obiectivele specific  ale proiectului sunt următoarele:

1.Cresterea cu 30% a numarului de persoane apartinand categoriilor defavorizate care sunt  vizate de masurile si operatiunile integrate cuprinse in strategia de dezvoltare locala,in intervalul de timp 2017-2020

2.Implicarea a cel putin 100 de reprezentanti ai grupurilor defavorizate in procesele de imbunatatire a situatiei socioeconomice la nivelul zonelor urbane marginalizate, in intervalul de timp 2017-2020

3.Creșterea cu 10% a numărului de parteneri care oferă suport social persoanelor defavorizate pentru reducerea riscului de excluziune socială, în intervalul de timp 2017-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diminuarea numărului de persoane aflate în risc de excluziune sociala din zonele urbane marginalizate ( Zona urbana marginalizata Carei Danko Pista ,Independentei ,Somes-Uzinei )si zonele functionale ce le sunt asociate acestora in Municipiul Carei, in contextul elaborarii strategiei de dezvoltare locala si aplicarii mecanismelor DLRC. O implementare eficienta si eficace a proiectului va genera o strategie de dezvoltare locala care plaseaza in responsabilitatea actorilor locali relevanti modelarea propriului drum de viitor, urmarind mobilizarea resurselor comunitare existente si generarea  altora noi pentru a sustine măsurile si operatiunile integrate ce vizează reducerea numărului de persoane cu risc de excluziune socială.

Valoarea totală a proiectului este de 221.936,01 Ron, din care valoare eligibilă neramburasabilă în valoare de 207.355,69 Ron,  respectiv contribuția proprie a beneficiarilor în valoare de 5171,41 Ron.

https://www.municipiulcarei.ro/media/images/comunicat%20intrunire%2022.11.2017%20%20%20%20%20%20limba%20romana.pdf

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu