Cum se acordă atestat de întreprindere socială

• publicat la: 26 July 2018
Cum se acordă  atestat de întreprindere socială

Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați.

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public , al căror scop  este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și /sau producerea și furnizarea de bunuri,prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări, conform Legii nr.219/2015.

Obiectivele economiei sociale sunt: –  consolidarea coeziunii economice și sociale;

-       ocuparea forței de muncă;

-      dezvoltarea serviciilor sociale.

Statutul de intreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de intreprindere socială.

Atestatul se acordă acelor intreprinderi sociale care dispun prin actele de inființare și funcționare respectarea următoarelor criterii:

  • Acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
  • Alocă minim 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
  • Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe intreprinderi sociale;
  • Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile,între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

Lasati un comentariu