Rezultatele probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul Bacalaureatului național – 2018

• publicat la: 24 februarie 2018
Rezultatele probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul  Bacalaureatului național – 2018

Deşi suntem la începutul celui de-al doilea semestru şcolar , recent s-au încheiat primele probe ale examenului de Bacalaureat naţional.  La probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat național, desfășurate în perioada 12-22 februarie 2018, s-au obținut următoarele rezultate:

 Proba A – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

-înscriși 1907

-neprezentați 14

-evaluați 1893

-nivel mediu 151

-nivel avansat 363

-nivel experimentat 1379

Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

Limba maghiară

-înscriși 475

-neprezentați 3

-evaluați 472

-nivel avansat 16

-nivel experimentat 456

Limba germană

-înscriși 39

-evaluați 39

-nivel avansat 4

-nivel experimentat 35

Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, care a cuprins trei probe:

-proba de înțelegere a unui text audiat;

-proba scrisă în care se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise;

-proba orală în care se evaluează competențele privind producerea de mesaje orale și interacțiunea orală.

Evaluarea candidaților s-a realizat separat pentru fiecare din cele cinci competențe, acordându-se un nivel de la A1 la B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Pentru evaluarea competențelor lingvistice în limba engleză s-au înscris 1485 de candidați, din care 18 nu au fost prezenți. La limba franceză au fost înscriși și evaluați 77 de candidați. La limba germană au fost înscriși și evaluați 118 candidați, iar la limba spaniolă au fost înscriși și evaluați 3 candidați.

 Proba D – Evaluarea competențelor digitale

-înscriși 1567

-neprezentați 18

-evaluați 1549

-fără calificativ 81

-nivel începător 151

-nivel mediu 517

-nivel avansat 433

-nivel experimentat 367

 

Lasati un comentariu