Concedieri colective

• publicat la: 11 aprilie 2018
Concedieri colective

În cazul concedierilor  colective, angajatorii au obligația să înștiințeze agențiile pentru ocurea forței de muncă, in conformitate cu prevederile art.49 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale nefavorabile.

Angajatorii sunt obligați să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau a contractului colectiv de muncă, angajaților care urmează să fie disponibilizați .

În perioada preavizului, angajații vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori de alți furnizări de servicii de ocupare din sectorul public sau privat acreditați.

În sensul Legii nr.76/2002 cu modificările și completările ulterioare, constituie servicii de preconcediere următoarele activități:

– a) informarea privind prevederile legale referitoare la protecția șomerilor și           acordarea serviciilor de ocupare și formare profesională;

– b) plasarea pe locuri de muncă vacante existente pe plan local;

-c)  reorientarea profesională în cadrul unității sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

-d)  sondarea opiniei salariaților și consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a șomajului.

De servicii de preconcediere pot beneficia, la cerere, și alte persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri.

Lasati un comentariu