,,100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE, 100 DE PERSONALITĂȚI MARAMUREȘENE CE AU FĂCUT ISTORIE,,. Expunerea acad.Marius Porumb

• publicat la: 14 aprilie 2019
,,100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE, 100 DE PERSONALITĂȚI MARAMUREȘENE CE AU FĂCUT ISTORIE,,. Expunerea acad.Marius Porumb

Un eveniment editorial de excepție a avut loc la  Clubul Colegiului Academic al UBB și anume lansarea volumului ,,100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE, 100 DE PERSONALITĂȚI MARAMUREȘENE CE AU FĂCUT ISTORIE,,  editat sub egida Bibliotecii județene Petre Dulfu Baia Mare și a Centrului de cercetare și documentare Baia Mare al Academiei Române și apărut în condiții grafice de excepție.  Moderatorul evenimentului a fost Dr.Teodor Ardelean, directorul bibliotecii băimărene. Vasta lucrare a fost prezentată de către Acad.Marius Porumb, prof.univ.dr. Ion Pop, prof.univ.dr.Ioan Bolovan, prof.univ.dr.Ioan Cuceu, prof.univ.dr.George Achim, conf.univ.dr.Ștefan Vișovan.

Un numeros public  a asistat la lansare, locurile fiind repede ocupate astfel că s-a stat și în picioare. O expunere deosebită a avut academicianul Marius Porumb, director la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca.

.

,,Una dintre instituțiile de marcă ale Maramureșului și ale cetății artelor și culturii Baia Mare, este marea Bibliotecă Județeană Petre Dulfu, condusă de distinsul nostru prieten Prof. dr. Teodor Ardelean, iubitor și ctitor  de cultură, făuritor și inițiator al unor evenimente de excepție cu rezonanță națională și adesea prestigioase manifestări internaționale de promovare a culturii românești.

2018 este anul aniversării  Centenarului  Marii Uniri, când provinciile românești s-au reunit în hotarele firești ale României moderne, care a împlinit o sută de ani de țară europeană, cuprinzând în fruntariile sale pe aproape toți fiii săi. Jubileul românesc a însemnat o mare sărbătoare, prilej de a ne omagia firesc înaintașiiș făuritorii României Mari, eroii, cultura și istoria națională.

Monumentalul volum intitulat 100 de personalități maramureșene care au făcut istorie apărut în editura Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare și a Centrului de Cercetare și Documentare al Academiei Române din Baia Mare, în coordonarea lui Teodor Ardelean, este o ofrandă închinată Centenarului, un gest de prețuire adresat înaintașilor care direct sau indirect au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. Conștient de importanța momentului istoric care atestă și fortifică România modernă, inițiatorul și coordonatorul, a conceput ampla lucrare, ce evocă pagini ale istoriei maramureșene prin o sută de oameni binecuvântați ai veacului care s-a scurs de la Marea Unire.

Închinat Marii Uniri a tuturor românilor sau cum spunea pe la 1890 vizionarul Părinte Lucaciu celui mai de seamă eveniment al istoriei naționale: Sancta Unione Omnium Romanorum, ampla și documentata lucrare  este considerată de Teodor Ardeleanu, inițiatorul și coordonatorul monumentalului volum, „O enciclopedie a personalităților, care au făcut istorie într-un interval de mari cumpene și uriașe provocări, ce constituie o piatră de temelie pentru istoriile prezente și viitoare”.

Cuvântul  înainte, scris cu iubire de țara românească a Maramureșului, semnat de dr. Ștefan Vișovan, cercetător științific al Centrului de Cercetare și Documentare al Academiei Române din Baia Mare, subliniază importanța cărții care „afirmă cu dovezi peremptorii forța creatoare a Maramureșului, deschiderea spre cultură și informație a intelectualilor săi de mare anvergură, care fiecare în sfera sa de implicare, a impus atât cultural științific, cât și politic, acest Nord fermecător ca pe o inepuizabilă sursă de valori, ca pe o vatră constantă și mereu vie de românism și de sentimente patriotice înalte”.

Volumul realizat sub auspiciile Bibliotecii Județene Petre Dulfu Baia Mare și a Centrului de Cercetare și Documentare  al Academiei Române din Baia Mare, este rezultatul ambianței științifice creatoare ce se desfășoară sub cupola prestigioasei instituții conduse de Prof. dr. Teodor Ardelean. Am observa numărul mare de colaboratori între care remarcăm personalități cultural științifice, cadre didactice universitare, cercetători, un număr important de tineri studioși, care se remarcă prin studii pertinenete, și nu în ultimul rând pătrunși de un normal patriotism. Valoarea și ineditul textelor demonstrează o atentă cercetare a arhivelor și a mai vechilor scrieri, precum și atașamentul față de istoria locală și națională. Volumul are marele merit de a fi scos la lumină activitatea unor personalități mai puțin cunoscute până în prezent dar care au contribuit la realizarea României moderne. Pe bună dreptate în Postfața volumului Teodor Ardelean apreciază că Lucrarea de față constituie Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri în Maramureș, și ca un adevărat mecenat al culturii românești, o dăruiește urmașilor personalităților prezente în paginile  cărții dar și numeroaselor instituții de cultură din țară și străinătate.

Am releva admirabilul fapt de cultură și de atitudine benefică, de normalitate patriotică, existența la Baia Mare a unui Centru de Cercetare și Documentare sub egida Academiei Române, realizare deosebită a marii biblioteci băimărene, cu susținerea  Consiliului Județean Maramureș. Este  un lucru nu numai îmbucurător dar care trebuie sprijinit cu vigoare și dezvoltat cu implicarea directă a celui mai înalt for științfic și cultural al țării, Academia Română. Numeroasele realizări de până acum, ambianța creatoare, ne fac să credem că la Baia Mare și în Maramureș este imperios necesar realizarea unui institut de cercetări a Academiei Române.

În încheiere doresc să subliniez importanța și valoarea deosebită  a acestei  minunate lucrări care este cartea celor o sută de personalități maramureșene din veacul Centenarului, o veritabilă enciclopedie a elitelor celei mai nordice țări românești, ținut încărcat de istorie și legendă, un dicționar al maramureșenilor de seamă care au contribuit la formarea și fortificarea României Moderne.

Ca membru titular al Academiei Române permiteți-mi să adresez calde felicitări corodonatorului  Prof. dr. Teodor Ardelean precum și celor peste  optzeci de autori pentru realizarea deosebită, precum și tuturor colaboratorilor. De asemenea vă asigur că această lucrare merită pe deplin a fi încununată cu Premiul Academiei Române. La mulți ani Maramureș, La mulți ani România !

Cluj Napoca, 12.04.2019

Acad. Marius Porumb

comentarii

de Acad. Marius Porumb la 15 aprilie 2019 - 17:29

Stimată Doamnă Daniela Ciuta, Președinta Astrei Cariene. Vă felicit pentru reușite și Vă mulțumesc pentru prezentarea excepționalului Eveniment editorial, monumentalul volum de peste 700 de pagini, închinat Marii Uniri, editat de maramureșeni este realmente o lucrare de excepție, un gest patriotic închinat celui mai important eveniment al istoriei naționale. Toată prețuirea astriștilor careieni. Acad. Marius Porumb

de pui la 15 aprilie 2019 - 19:31

Asa cum zicea domnul profesor Ardelean este imperios necesar la Baia Mare infiintarea unui Institut al Academiei Romane si de ce nu cu o filiala la Satu Mare sau Carei.Ar fi un semnal dat de Bucuresti ca nu suntem numai locul unde se agata harta in cui.Daca nu vom fi atenti cu aceasta parte de tara poate miine nu vom avea unde sa agatam harta.Felicitari distinselor personalitati si Buletin de Carei.

Lasati un comentariu