Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi

• publicat la: 27 June 2019
Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentată de OIRPOSDRU BI, în data de 13.06.2019, Contractul de finanțare care are ca obiectiv acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOCU pentru implementarea proiectului ” PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, proiect cu o durată de 53 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea oportunităților pentru încadrarea a 12.000 de șomeri non-NEET, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și persoanelor inactive non-NEET prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă.

Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului tematic al POCU de promovare a unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, prin faptul că, pe de o parte SPO va acorda facilități angajaților care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, șomeri înregistrați în evidențele SPO,iar pe de altă parte va acorda acestor șomeri prime pentru stimularea încadrării în muncă.

Obiectiv specific 1 – Stimularea ocupării șomerilor non – NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin acordarea unei prime unui număr de 1.150 de persoane. Acest obiectiv se realizează prin implementarea activității 1 care prevede: implementarea măsurii de acordare a primelor șomerilor non – NEET care se angajează conform art.73^2 alin. (1) din Legea nr.76/2002.

Obiectivul specific 2 – Stimularea ocupării șomerilor non – NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare / persoane inactive non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă pentru un număr de 10.850 de persoane.Acest obiectiv se realizează prin implementarea activității 2 care prevede: implementarea măsurilor acordate de sprijin financiar angajatorilor care încadrează la locul de muncă șomeri peste 45 de ani, persoane cu handicap, unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată, conform prevederilor art.85 din Legea nr.76/2002, respectiv încadrarea în muncă a absolvenților non – NEET în conformitate cu art.80 din Legea nr.76/2002.

Bugetul proiectului este de 333.111.411,08 lei din care 281.263.748,11 lei cheltuieli totale nerambursabile.

Grupul țintă cuprinde 12.000 șomeri și persoane inactive non-NEET, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile ( Centru,Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia, Nord –Est, Nord – Vest, Sud-Est, Vest, București Ilfov) din care să facă parte și cetățeni români aparținând minorității roma și din mediul rural.Din grupul țintă fac parte atât șomeri/persoane inactive angajate în perioada 2018-2019 până la data începerii proiectului cât și șomeri/persoane inactive care se vor angaja în perioada de implementare a proiectului (ianuarie 2018 – iunie 2022).

Lasati un comentariu