ITM în control la 4 angajatori din Carei

• publicat la: 17 iulie 2019
ITM în control la 4 angajatori din Carei

Dintre  cei 90 angajatori controlati de ITM în luna iunie  2019 în domeniul Relații de muncă, 11 sunt din zona  Carei (4 din municipiul Carei și 7 din alte localități din zona de sud-vest a județului).

In cursul lunii iunie 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 172 controale, din care 90 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 82 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 269 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 269  măsuri pentru înlăturarea acestora.

I.       Cu ocazia celor 90 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iunie 2019 s-au aplicat în total 82 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în valoare totală de 139.900 lei și 71 avertismente, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 124 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 70 sancțiuni, din care 11 amenzi în valoare totală de 139.900 lei (4 amenzi în sumă totală de 120.000 lei pentru pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată), 3 amenzi în valoare totală de 900 lei pentru încălcarea prevederilor art. 164 privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară,  3 amenzi în sumă totală de 9.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați, și o amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 16 (4) privind păstrarea la punctul de lucru (locul de muncă) a unor copii ale contractelor individuale de muncă ale salariaților care prestează activitatea la punctul de lucru respectiv, precum și 59 avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 10 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 10 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 82 controale în cursul lunii iunie 2019, fiind constatate 145 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 145 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi (în valoare totală de 39.500 lei) și 138 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii iunie 2019 au fost eliberate 36 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5684  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 85 angajatori noi fiind preluate 78 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 4520  poziții (om-zile prestate  în luna iunie).

IV.          În cursul lunii iunie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 51 de petiții (sesizări), 35 de la persoane fizice și 16 de la persoane juridice, precum și 54 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

Lasati un comentariu