Bilanțul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. 17.468 apeluri de urgență, peste 20 de milioane lei sancțiuni contravenționale, 122 accidente rutiere grave…

• publicat la: 30 ianuarie 2020
Bilanțul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. 17.468 apeluri de urgență, peste 20 de milioane lei sancțiuni contravenționale, 122 accidente rutiere grave…

În anul 2019, am avut ca obiectiv primordial performanţa serviciului poliţienesc, în activitatea desfăşurată punând accent pe siguranța comunității, solicitudine şi respect faţă de cetăţean, precum şi pe combaterea cu fermitate a ilegalităţilor comise pe teritoriul de competenţă, conștientizând pe deplin faptul că protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor și garantarea  siguranței lor reprezintă un interes național de securitate.

Managementul resurselor umane a vizat asigurarea îmbunătăţirii climatului organizaţional, precum şi o eficientă integrare în profesie a noilor polițiști încadrați și implicit creşterea gradului de responsabilizare a poliţiştilor pentru îndeplinirea exemplară a serviciului poliţienesc în beneficiul comunităţii.

Au fost organizate o serie de concursuri care au urmărit completarea deficitului de personal. Astfel:

 • Ø 3 ofițeri au fost încadrați din sursă externă;
 • Ø au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 15 funcții de conducere vacante;

Deficitul de personal a fost acoperit și prin repartizarea la unitatea noastră a 3 ofițeri din Academia de Poliție și 46 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție.

Statul de organizare al Inspectoratului este ocupat în proporție de 85,23%.

Pregătirea personalului şi eforturile depuse de aceștia au condus la menţinerea disciplinei în rândul efectivelor. Aceste premise au contribuit la obţinerea de rezultate bune şi foarte bune, astfel că 17 cadre au fost avansate în gradul profesional următor înaintea expirării stagiului minim (7 ofițeri și 10 agenți), un polițist  a fost recompensat cu  „Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne” , 46 de polițiști au fost recompensați din care 45 cu “mulțumiri scrise” iar un polițist cu ridicarea sancțiunii disciplinare, pentru  activitatea deosebită desfășurată.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare s-a pus un accent deosebit și în anul 2019, pe atragerea finanțărilor din fonduri europene nerambursabile. Astfel, în prezent  inspectoratul este implicat  în  patru proiecte cu finanțare europeană, după cum urmează:

 • Ø un program de cooperare transfrontalieră  în parteneriat cu Poliția din Ucraina-SAGA, în valoare de 5.209.341,07 euro, având ca beneficiari Inspectoratul General al Poliției Române , Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, alte 4 inspectorate județene de poliție de la granița de nord a țării precum și  un  inspectorat teritorial al poliției de frontieră, obiectivul specific al proiectului fiind reabilitarea sediilor  structurilor de poliție și dotări logistice;
 • Ø un al doilea proiect Drug-Combat–“ Întărirea capacității serviciilor în combaterea traficului de droguri la nivel European”, în parteneriat cu I.G.P.R și cu mai multe instituții polițienești din Europa, în valoare de 396.726,04 euro, acesta având ca obiectiv principal combaterea traficului de droguri. Proiectul se derulează până în februarie 2020, în parteneriat cu comandamentul Regional de Poliție din Lublin, Polonia, Spania, Bulgaria, Estonia și Germania.
 • Ø un al treilea program operațional comun  se află în stadiu de preaprobare, este tot în parteneriat cu Poliția din Ucraina – Trought the partnership to nomocracy- în valoare de 1.300.000 euro și are ca obiective specifice achiziționarea de echipamente specializate și modernizarea unor imobile.
 • Ø un al patrulea proiect, în colaborare cu I.G.P.R vizează îmbunătățirea structurilor printr-un  împrumut de la Banca  Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

În cursul anului 2019 au fost transferate prin Sistemul Național de Apeluri de Urgență 112, 17 468 de apeluri de urgenţă, din care s-a intervenit la 10 228, iar la 72,17%  dintre acestea timpul de reacţie a fost sub 10 minute.  

Pentru reducerea timpului de reacție la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112, începând cu luna octombrie 2019 toate sesizările sunt trimise spre soluționare direct patrulelor din teren, acest lucru fiind facilitat de o aplicație informatică.

În cursul anului 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare domeniile prioritare de acţiune abordate au fost prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea violenței în familie.

Activităţile preventive organizate şi desfăşurate de ofiţerii compartimentului de prevenire, în baza acestor priorităţi, au avut ca beneficiari direcţi 18.147 de persoane, din care 16.894 elevi şi preşcolari.

Atingerea acestor cifre a fost posibilă prin cele 14 proiecte, programe și campanii inițiate și derulate de polițiștii din cadrul structurilor inspectoratului împreuna cu cei 39 de  parteneri implicați în derularea proiectelor și campaniilor desfășurate la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, din care o instituție publică centrală, 18 instituții publice locale, 10 organizații neguvernamentale, 2 asociații profesionale și 8 parteneri privați.

            Dintre activitățile efectuate pe componenta de prevenire este de menționat  campania ,,VIOLENŢA INVIZIBILĂ – CAUZE, CONSECINŢE, SOLUŢII LA VIOLENŢELE ASUPRA FEMEILOR”, care s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni (25 noiembrie 2018-25 mai 2019)  și  a fost premiată la nivel național de către Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul evenimentului Gala Tineretului din Romania, desfășurat în 26 octombrie 2019 la Iași, ocupând locul 1 la secțiunea ,,Învățare nonformală”. Am reușit astfel performanța de a fi prima instituție premiată la o competiție  de acest tip iar campania constituie un model de bună practică pentru structurile de prevenire din țară inclusiv din perspectiva relațiilor parteneriale stabilite în acest context.

Pentru acoperirea întregului segment stradal, au fost constituite zilnic, în medie, 38 de patrule de poliţie (20 în mediul urban şi 18 în mediul rural).

În același timp activităţile specifice desfăşurate de poliţiştii de proximitate atât prin prezența în spațiul public cât și prin activitățile de prevenire au condus la diminuarea fenomenului infracţional.

Pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe teritoriul judeţului, efectivele de ordine publică au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, astfel:

 • Ø 477 pe linia prevenirii şi combaterii comerțului ilicit stradal, în zona piețelor/târgurilor și alte locuri de interes, ocazie cu care au fost  constatate 24 de infracțiuni, fiind aplicate 1 119 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 519 450 de lei, au fost confiscate 1.073.598 fire de țigarete și 4,1 kg de tutun,
 • Ø 112 actiuni și activități în domeniul braconajului piscicol, fiind instrumentate 19 dosare penale și aplicate 41 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6 260 lei;
 • Ø 431 acţiuni și activități în domeniul silvic, fiind instrumentate 211 dosare penale, aplicate 289 sancțiuni contravenționale, în valoare de 852 140 de lei și confiscat 1 218 mc de material lemnos, în valoare de 335 070 de lei.

Ø 434 acțiuni și activități de prevenire și combatere a absenteismului şcolar, a actelor de comerț ilicit și consumul de alcool de către elevii minori, a nerespectării normelor rutiere în zonele adiacente unităţilor şcolare, ocazie cu care au fost aplicate  54 de  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11 100 de lei

În contextul evenimentelor care au avut loc la nivel naţional, o atenţie deosebită a fost acordată verificării sistemelor de securitate, de la entitățile de pe raza județului, desfășurându-se  962 de controale, ocazie cu care au fost verificate și analizele de risc la securitate fizică.

În anul 2019, polițiștii de ordine publică din cadrul  inspectoratului au aplicat 73 211 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de  20 821 540 de lei. 

În cursul anului 2019, pe raza judeţului Satu Mare, au fost înregistrate 122 de accidente rutiere grave (cu 2 mai puține decât în anul 2018), soldate cu 31 de morţi (cu 1 mai puțin decât în anul precedent), 109 de răniţi grav (cu 4 mai puțini decât în anul 2018).

Analizând dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omenesti, prin prisma cauzelor generatoare, se constată că primul loc se situează neacordarea de prioritate vehiculelor, urmând nerespectarea normelor legale privind viteza de deplasare a autovehiculelor și  alcoolul dar nu trebuie neglijată nici infrastructura rutieră și parcul auto în continuă creștere.

În 2019 efectivele politiei rutiere au aplicat 34 949 de sancțiuni contravenționale, acordând o atenție deosebită principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv pentru nerespectarea regimului legal de viteza 11 032 de sancțiuni, nefolosirea centurii de siguranță 4 495, abateri săvârșite de către pietoni 1 487, depășiri neregulamentare 441 și altele.

În anul 2019 structurile poliției rutiere au reținut 3788 permise de conducere.

 Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalităţii economico-financiare, s-au concretizat în constatarea, în cursul anului 2019, a 203 de infracțiuni de natură economico-financiară.

În ceea ce privește recuperarea prejudiciul rezultat ca urmare a săvârșirii infracțiunilor economice, în anul 2019 valoarea prejudiciului recuperat, inclusiv prin măsuri asiguratorii, a fost de 15 889 230 de lei (cu un plus de 4 898 930 față de 2018).

Pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, în perioada de referință au fost constatate 17 infracţiuni, iar activităţile desfăşurate pe linia combaterii contrabandei, în special a celei cu ţigări, au condus la constatarea a 56 de infracţiuni.

Pe linia combaterii comerţului ilicit cu ţigări de contrabandă au fost intensificate acţiunile pe teritoriul de competență, astfel structurile inspectoratului au ridicat în vederea confiscării 2 156 400 de fire țigarete identificate în urma capturilor care fac obiectul dosarelor de urmărire penală și contravențiilor. Totodată a fost confiscat  5 451 de litri alcool, în valoare de 81 765 de lei.

   Criminalitatea contra patrimoniului reprezintă 41,08% din totalul infracţionalităţii sesizate, respectiv 2 195 de  infracţiuni. 

În anul 2019 am înregistrat  un trend descendent pe linia  furturilor  din societăţi comerciale (-71); furturi din buzunare (-59); furturi din auto (- 41); furturi de auto (-2) iar pe linia furturilor din bancomate nu am înregistrat nici o faptă.

În anul precedent au fost efectuate 2 685 de deplasări  la faţa locului şi s-a participat la 369 de activități privind reconstituiri, recunoaşteri din grup şi percheziţii. În acelaşi timp au fost întocmite 154 de rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică.

Prin metode criminalistice au fost identificaţi autorii infracțiunilor care au operat pe teritoriul judeţului, din care 117 prin intermediul Sistemului AFIS.

La începutul anului 2019 existau în lucru 118 persoane urmărite, iar pe parcursul anului, s-a solicitat declanşarea procedurilor de urmărire ca urmare a emiterii a 152 de mandate.

În cursul anului 2019 polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au constatat 86 de infracţiuni la regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase și au soluţionat 58 de dosare penale .

 În cadrul activităţilor preventive au fost executate 399 de acţiuni şi controale fiind identificate şi ridicate în vederea confiscării 36 de arme, 773 de cartuşe, 193 kg petarde şi artificii, 99 022 kg de substanțe  periculoase şi 5 510 litri de deșeuri periculoase. 

În perioada de referință compartimentul de relaţii publice a elaborat şi transmis către mass-media, prin intermediul paginii de internet şi prin alte mijloace de comunicare, peste 1.200 de știri sub formă de buletine de presă, buletine informative şi comunicate de presă și a derulat 8 campanii de informare a cetățenilor cu privire la atribuțiile instituției și modul de intervenție al polițiștilor, activitatea de relaţii publice fiind guvernată de transparenţă şi echidistanţă.

În cadrul activităţilor desfăşurate pe linia relaţiilor cu publicul au fost înregistrate 1 695 de petiţii, au fost primiţi în audienţă 978 de cetăţeni şi au fost eliberate  28 619  de certificate de cazier judiciar.

În cursul anului 2019 am avut relații de cooperare profesională  foarte bune cu toate unităţile de parchet colaboratoare, cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera, Serviciul Judeţean de Protecţie Internă, Direcția Judeteana de Telecomunicații Speciale ,Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Județean Anticorupţie, Serviciul de Combatere  a Criminalităţii  Organizate, Brigada de Operațiuni Speciale, Biroul Judetean de Poliţie Transporturi, Biroul  pentru Imigrări al judeţului Satu Mare, Unitatea Teritorială  de Analiză a Informațiilor.

În același timp, am  avut  colaborări  interinstituționale  benefice cu  Instituţia   Prefectului, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Direcția Județeană de Informații Satu Mare, Consiliul Judeţean, Garnizoana Satu Mare și administrațiile publice locale, poliţiile locale, ceea ce  a contribuit la atingerea obiectivelor propuse.

Născut în contextul aniversării a 100 de ani de Românie, spectacolul organizat sub moto-ul : Uniți în fapte bune!  în anul 2018,  pornind de la ideea de a onora uniforma  prin activități care ies din sfera cotidiană a atribuțiilor acestor structuri, acest demers a continuat cu succes  și în anul 2019.

Astfel, la sfârșitul lunii noiembrie 2019, peste 400 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și de penitenciare, militari din cadrul structurilor M.Ap.N, și ai altor structuri ale sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică alături de invitații prezenți au făcut din cea de-a doua ediție a spectacolului caritabil Uniți în fapte bune!  un eveniment reușit, ocazie cu care am arătat încă o dată că ne putem uni forțele nu doar pentru îndeplinirea misiunilor, ci și pentru a fi uniți în ajutorarea celor de lângă noi.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare împreună cu Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Satu Mare a avut deosebita plăcere de a se implica în organizarea unor duble lansări de carte la data de 18 iunie 2019 și în data 18 decembrie 2019 în municipiul Satu Mare. Unul  dintre protagoniștii evenimentelor culturale  a fost colegul nostru, agent șef principal de poliție Sorin Copciac, care și-a lansat două volume de poezii, prilej cu care a arătat comunității că polițiștii pe lângă preocuparea permanentă de a păstra un climat de ordine publică și siguranță rutieră, aduc un aport și culturii noastre.

Cu ocazia Zilei Poliției Române, care în anul 2019 a fost organizată la Castelul Karoly din Carei, am fost onorați de prezența, pe lângă oficialitățile locale, a două delegații din partea omologilor noștri din Italia și Ungaria.

Relaţiile de cooperare internaţională au fost direcţionate în funcţie de priorităţile Poliţiei Române, în contextul noilor evoluţii ale criminalităţii în zonă. Am continuat cooperarea cu  poliţia maghiară, concretizată în desfăşurarea unor acţiuni comune punctuale, în oglindă, atât pe teritoriul României cât şi al Ungariei, pe linia investigaţiilor criminale, ordine publică şi poliţie rutieră.

Astfel cu partea maghiara am desfasurat 4 activități comune care au vizat armonizarea modului de acţiune a reprezentanţilor celor două instituţii poliţieneşti, vizând siguranţa traficului rutier, prevenirea şi combaterea faptelor de natură antisocială, depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii, precum şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Am îmbunătăţit cooperarea cu componentele societăţii civile reprezentate de instituţii, organizaţii şi organisme ce funcţionează la nivel local, ocazie cu care am urmărit prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă .

Ca urmare a activităţilor desfăşurate am reuşit contracararea cu succes a tendinţelor de escaladare a criminalităţii pe teritoriul de competenţă, astfel că în momentul de faţă putem afirma că în judeţul nostru nu avem un fenomen infracţional de amploare.

Prin intensificarea activităţilor în domeniile considerate prioritare vom depune eforturi pentru realizarea următoarelor obiective propuse pentru anul 2020:

 • Creşterea siguranţei cetățeanului prin sporirea fermității și menținerea sub control a fenomenului infracționalității stradale, destructurarea grupărilor infracționale, menținerea sub control a infracționalității de mare violență, reducerea infracțonalității în zona unităților de învățământ;
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;  
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;
 • Meținerea la un nivel ridicat a relațiilor de cooperare cu institutiile componente ale sistemului national de apărare, ale Minsiterului Public și Ministerului Justiției.

 

Lasati un comentariu