Județul cu cele mai puține cazuri de coroanvirus adoptă restricții similare zonelor cu multe focare

• publicat la: 1 august 2020
Județul cu cele mai puține cazuri de coroanvirus adoptă restricții similare zonelor cu multe focare

În această dimineață, în baza discuțiilor purtate de către Instituția Prefectului cu reprezentanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică, agenți economici din domeniul HoReCa și membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), s-a adoptat Hotărârea nr. 22 privind punerea în aplicare a unor măsuri în vederea prevenirii extinderii infecțiilor cu noul Coronavirus la nivelul județului Satu Mare.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 1 august 2020. La Carei, în noaptea de 31 iulie spre 1 august 2020 muzică bubuia într-un cartier central până la 4 dimineața fără ca Poliția Locală să intervină.

În data de 1 august 2020, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a adoptat Hotărârea nr. 22 privind punerea în aplicare a unor măsuri în vederea prevenirii extinderii infecțiilor cu noul Coronavirus la nivelul județului Satu Mare:

”Având în vedere:

– prevederile H.G. nr.588/2020 privind modificarea şi completarea anexelor 2 şi 3 din H.G. nr. 533/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Hotărârii C.N.S.S.U nr.37/2020;
– prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
-prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hotărăște:

Art.1. (1) Se modifică art.1 a Hotărârii CJSU nr.21/2020 astfel, începând cu data de 01.08.2020 se aprobă obligativitatea purtării măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise (pieţe, târguri, zone de aşteptare – staţii de autobuz, peroane, zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, spectacole în aer liber) atât timp cât se află în acea situaţie, de la nivelul județului Satu Mare.
(2) Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin.(1) afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art.2. Se interzice pe raza judeţului Satu Mare comercializarea şi consumul produselor alimentare, băuturilor acoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate în exteriorul clădirilor operatorilor economici, precum terase, cluburi, baruri, în intervalul orar 24:00 – 6:00.

Art.3. Prin grija Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor C.J.S.U și unităților administrativ-teritoriale din județul Satu Mare.

În continuare, evenimentele cu caracter privat vor putea fi organizate în spații libere sau închise în conformitate cu reglementările în vigoare, și anume în interior până la 20 de persoane, iar în exteriorul localului, maximum 50 de persoane, fără restricție orară.

Lasati un comentariu